Sudije za prekršaje položile zakletvu pred ministarkom pravde Snežanom Malović - 10.02.2009. godine

10.02.2009.

Zakletvu pred ministarkom pravde Srbije Snežanom Malović položilo je danas, 11. februara 2009. godine, u prostorijama Republičkog javnog tužilaštva desetoro sudija, starešina i predsednika Veća za prekršaje, koji su imenovani na sednicama Vlade Srbije 22. i 29. januara ove godine.

«Zadovoljstvo mi je što danas ima čast da prisustvujem ovom svečanom činu na kome ćete položiti zakletvu i postati sudije za prekršaje. Verujem da ćete svoj posao obavljati časno, pravično, ažurno, savesno i pošteno, jer kao što sam u više navrata isticala to su osobine koje odlikuju nosioce pravosudnih funkcija i oni koji ih poseduju nemaju razloga da budu zabrinuti za stabilnost svoje funkcije», istakla je ministarka Malović i dodala da je u toku izgradnja novog modernog pravosudnog sistema i da očekuje da će primenom novog Zakona o prekršajima i ove sudije postati njegov integralni deo.
Ona je podsetila da, novim Zakonom o sudijama za prekršaje, sa odloženom primenom do 1. januara 2010. godine, uvedeni su prekršajni sudovi umesto sadašnjih organa za prekršaje. Zakonom je predviđeno da prekršajni postupak u prvom stepenu vode prekršajni sudovi, a u drugom Viši prekršajni sud. Ova novina, kako je napomenula ministarka, izuzetno je značajna zbog standardizacije sudske prakse, ujednačavanja kaznene politike i efikasnijeg rada. Sudije za prekršaje ubuduće će  birati Visoki savet sudstva, umesto sadašnjeg imenovanja na sednicama Vlade Srbije.

Ministarka pravde je napomenula, da posle stupanja na snagu Zakona o visokom savetu sudstva, poštujući zakonom predviđenu proceduru utvrđen je predlog za članove Visokog saveta sudstva koji se nalazi u skupštinskoj proceduri. Nakon usvajanja u Skupštini sledi konstituisanje prvog sastava Visokog saveta sudstva i donošenje podzakonskih akata, pa tako i pravilnika kojim će preciznije biti utvrđeni kriterijumi, merila i postupak za vrednovanje rada sudija odnosno tužilaca. Kriterijumi za izbor, napredovanje, disciplinski postupak i razrešenje sudija biće u nadležnosti Visokog saveta sudstva.

«Dakle vaš izbor, dalje napredovanje u karijeri kao i disciplinska odgovornost, zavisiće isključivo od vašeg rada, postignutih rezultata i dostojnosti da budete birani za sudiju, što podrazumeva i moralne osobine koje sudija treba da poseduje, a sve to prilikom izbora pratiće  Visoki savet sudstva», naglasila je ministarka Malović. Ona je još jednom svima čestitala na imenovanju i poželela im uspešan rad i dalje napredovanje u karijeri.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ