SUDSKI POSLOVNIK

1.10.2009.


Za sugestije koristiti imejl: sposlovnik@mpravde.gov.rs

NACRT SUDSKOG POSLOVNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA SUDSKOG POSLOVNIKA
Preuzmi dokument ( doc format )

Sudski poslovnik sa izmenama i dopunama od sepetmembra 2011. godine, prečišćen tekst
Preuzmi dokument ( doc format )

Sudski poslovnik o izmeni Sudskog poslovnika (objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 19/11 od 13. marta 2012. godine)
Preuzmi dokument ( pdf format )

PLAN NADZORA MINISTARSTVA PRAVDE ZA 2011. GODINU
Preuzmi dokument ( doc format )

Tekst Sudskog poslovnika koji je potpisala ministarka pravde uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje predsednice Visokog saveta sudstva
Preuzmi dokument ( doc format )

Prezentacija - ODNOS SEDIŠTA SUDA I SUDSKE JEDINICE
Preuzmi dokument ( ppt format )

Prilog 1 - STRUKTURA SUDSKOG POSLOVNIKA
Preuzmi dokument ( doc format )

Prilog 2 - SADRŽAJ SUDSKOG POSLOVNIKA
Preuzmi dokument ( doc format )

Prilog 3 - UNUTRAŠNjE UREĐENjE SUDA
Preuzmi dokument ( doc format )

Prezentacija - Primena informaciono – komunikacionih tehnologija u radu suda
Preuzmi dokument ( ppt format )

ELEKTRONSKI UPISNICI I POMOĆNE KNjIGE
Preuzmi dokument ( zip format )

Novine u Sudskom poslovniku
Preuzmi dokument ( doc format )

Raspodela predmeta
Preuzmi dokument ( doc format )

Godišnji raspored poslova i drugi posebni rasporedi
Preuzmi dokument ( doc format )

Prvi osnovni sud u Beogradu - Godišnji raspored poslova
Preuzmi dokument ( doc format )

Osnovni sud u Novom Sadu- Godišnji raspored poslova
Preuzmi dokument ( doc format )

Odluka o privremenom rasporedu poslova
Preuzmi dokument ( doc format )

Predsednik suda-ovlašćenja i obaveze
Preuzmi dokument ( doc format )

Smernice za izradu godišnjeg programa za smanjenje broja starih predmeta
Preuzmi dokument ( doc format )

Poslovanje u sudskoj jedinici - animacija
Preuzmi dokument ( ppt format )

Odluka o rasporedu prostorija u sudskoj zgradi
Preuzmi dokument ( doc format )

Privremeni raspored poslova za postupanje po hitnim predmetima Višeg prekršajnog suda
Preuzmi dokument ( doc format )

Odluka o postupanju po hitnim prekršajnim predmetima- DEŽURSTVA
Preuzmi dokument ( doc format )

Odluka o privremenom planu rada Prekršajnog suda u Beogradu
Preuzmi dokument ( doc format )

Odluka o privremenom planu rada Višeg prekršajnog suda
Preuzmi dokument ( doc format )

Apelacioni sud u Novom Sadu - Odluka o raspoređivanju u rad nerešenih preuzetih predmeta
Preuzmi dokument ( doc format )


GODIŠNjI RASPORED POSLOVA za 2010.

- Apelacioni sudovi

- Viši sudovi

- Osnovni sudovi

- Prekršajni sudovi

- Privredni sudovi
 

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ