Urađeni nacrti zakona o pravosuđu - 03.10.2008. godine

3.10.2008.

Ministarstvo pravde izradilo je Nacrt zakona o Visokom savetu sudstva, Nacrt zakona o Državnom veću tužilaca, Nacrt zakona o sudijama, Nacrt zakona o Javnom tužilaštvu, Nacrt zakona o uređenju sudova, Nacrt zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima.
Nacrte ovih zakona možete preuzeti ovde.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ