USPOSTAVLjANjE VLADAVINE PRAVA

4.09.2012.

Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković primio je danas šeficu Misije Saveta Evrope u Beogradu Antje Rothemund, i tom prilikom istakao da su uspostavljanje vladavine prava, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije vitalni ciljevi koje je Vlada postavila pred sebe.

Na sastanku je istaknuta važnost jačanja poverenja građana u institucije. Oni su se saglasili da postojeće stanje u pravosuđu nije zadovoljavajuće, te da prilikom sprovođenja reforme pravosuđa nisu postojali jasni kriterijumi u vezi sa opštim reizborom sudija i javnih tužilaca.

Ministar Selaković je objasnio da će odluka Ustavnog suda o vraćanju na rad neizabranih sudija i javnih tužilaca biti poštovana, te da će se u budućnosti raditi na jačanju nezavisnih institucija kakve su Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ