Uvođenje AVP sistema u Trgovinski sud u Čačku - 15.10.2008.

15.10.2008.

Pomoćnik ministra pravde Dejan Pašić će u četvrtak, 16. oktobra 2008. godine, prisustvovati uvođenju Programa za automatsko vođenje predmeta (AVP) u Trgovinski sud u Čačku.

Program je razvijen u okviru Projekta reforme sudske uprave trgovinskih sudova Srbije (CCASA), koji finansiraju Ministarstvo pravde Republike Srbije i Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID). Sistem preko interneta omogućava direktan pristup popisu spisa, kao i drugim relevantnim podacima o sudskim predmetima.

Cilj uvođenja programa je jačanje i modernizacija rada sudske uprave, unapređenje javnosti u radu trgovinskih sudova, kao i stvaranje povoljne sredine za strana i domaća ulaganja.

Sistem će biti pušten u rad u 14.00 časova u Trgovinskom sudu u Čačku (Cara Dušana 6).

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ