Uvodna reč ministarke Malović povodom seta zakona iz oblasti krivičnog prava - 17. jul 2009. godine

20.07.2009.

Ministarka pravde Snežana Malović je u Skupštini Srbije, koja je danas započela sa usvajanjem seta krivičnih zakona, u uvodnoj reči istakla da predloženi zakoni uvode novine u krivčno zakonodavstvo koje bi trebalo da povećaju efikasnost i unaprede rad pravosudnih organa. Usvajanjem ovih zakona biće stvoren normativni okvir za nastavak reforme pravosuđa, precizirala je ministarka Malović.

Najznačajnije rešenje u Predlogu zakona o saradnji s Međunarodnim krivičnim sudom ,kojim se uređuje postupak međusobne saradnje, predstavlja načelo zabrane istovremenog vođenja postupka. To znači, navela je ministarka  da za ista krivična dela okrivljeni ne može da odgovara i pred domaćim i pred Međunarodnim krivičnim sudom. Ministarka je istakla da se izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija preciznije određuju neophodni uslovi za one koji rukovode zavodima i službama u zavodima, kao i rad određenih službi u zavodima. Izmenama i dopunama Zakona o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala predviđeno je osnivanje posebnog odeljenja za izdržavanje kazne za osuđene za organizovani kriminal i u ovo odeljenje navela je Malović, neće biti upućivani svi pravosnažno osuđeni za krivčna dela organizovanog kriminala, već samo oni osuđenici za koje se utvrdi da predstavljaju opasnost odnosno da mogu nastaviti kriminalnu delatnost. Ministraka Malović je rekla da se izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala proširuje nadležnost specijalizovanih državnih organa za borbu protiv organizovanog kriminala. Izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, prema rečima ministarke, uvodi se institut sporazuma o priznanju krivice, kao i obaveza drugostepenog suda  da održi pretres i sam presudi u slučaju kada je već jednom ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Ministarka je navela da se tužiocu daje mogućnost da bez saglasnosti suda odložii krivično gonjenje za dela za koja je zaprećena kazna do tri godine zatvora, odnosno uz odobrenje sudskog veća za dela za koja je zaprećeno do pet godina. Predviđeno je da svedok saradnik posle sticanja toga statusa i dalje bude okrivljeni u postupku i obuhvaćen presudom, a da će mu izrečena kazna biti umanjena za pola, rekla je ministarka pravde. Ministarka je navela da je predloženim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika predviđeno pooštravanje kazne za oko trećinu krivičnih dela, među kojima su i silovanje, obljuba nad nemoćnim osobama, decom, obljuba zloupotrebom službenog položja, kao i posredovanje u prostituciji. Prema njenim rečima, ubistvo nosioca pravosudne funkcije ili policijskog službenika, i genera lno, osoba koje obavljaju posao od javnog značaja, biće tretirano kao teško ubistvo. Ministarka je naglasila da se uvodi novo krivično delo kojim će se kažnjavati nedozvoljeno javno komentarisanje sudskih postupaka i ometanje pravde. Izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, po rečima ministarke, preciziraju se kaznene odredbe za privredne prestupe.

Uvodnu reč ministarke pravde Snežane Malović možete preuzeti ovde

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ