VEĆA ODGOVORNOST SUDIJA I TUŽILACA

14.02.2013.

Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković sastao se sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju gospodinom Jelkom Kacinom. Glavne teme sastanka bile su dosadašnji rezultati rada ministarstva, kao i budući planovi koji u velikoj meri utiču na evropski pravac Srbije.

Ministar Selaković je obavestio gospodina Kacina o svojoj nedavnoj poseti Briselu i o sastanku sa evropskom komesarkom za pravosuđe Vivijan Redvik, koja je dala podršku procesu reforme koji vodi Ministarstvo pravde i državne uprave u poslednjih sedam meseci.

U razgovoru sa gospodinom Kacinom, ministar Selaković je istakao da je ministarstvo zaduženo za izradu tri nacionalne strategije – reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije i reformu javne uprave koje su od velike važnosti za proces evrointegracija. Radni tekst Strategije za borbu protiv korupcije i Strategije za reformu provosuđa u martu će ući u skupštinsku proceduru, naglasio je ministar. Selaković je informisao Kacina da je ministarstvo imalo dosta intenzivnu zakonodavnu aktivnost u proteklom periodu, i da će se u martu u Narodnoj skupštini naći i set vrlo važnih zakona, čiji veći broj direktno utiče na formiranje nove mreže osnovnih sudova.

Gospodin Kacin je podržao aktivnosti ministarstva, ali je istakao da je pravosuđe u Srbiji opterećeno brojnim problemima koje je potrebno rešavati na sistemski način. On je posebno istakao da i nosioci pravosudne funkcije moraju odgovarati za svoje postupke ukoliko nisu ispoštovali zakon ili nisu vodili postupak u skladu sa relevantnim činjenicama i dokazima.

S tim u vezi, ministar Selaković je naglasio da je jedan od prioriteta donošenje Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca, formiranje disciplinske komisije, kao i jačanje uloge disciplinskog tužioca. „Izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Zakona o javnim tužilaštvima produžava se rok zastarevanja slučajeva protiv sudija i tužilaca podnetih VSS-u i DVT-u, kao i visina kazne za njihovo nezakonito postupanje, jer i onaj ko sudi, kao i onaj ko tuži, mora da snosi odgovornost. Potrebne su nam sudije i tužioci koji će se plašiti zakona i drugih sudija i tužilaca, a ne vlasti, kao što je to bio slučaj mnogo puta do sada“, zaključio je Selaković.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ