Zakon neophodan za uspešnu borbu protiv korupcije - Tanjug, 04. avgust 2008.

4.08.2008.

Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen izrazio je danas očekivanje da će republički parlament na jesenjem zasedanju usvojiti Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, čije je donošenje neophodno kako bi se uspešno sprovela borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.

“Odgovornost pravnih lica za krivična dela u srpskom zakonodavstvu do sada nije bila pravno normirana. Ukoliko parlament usvoji predlog zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, pred sudijama bi se, prvi put u istoriji našeg pravosuđa, mogle naći i velike korporacije i firme”, objasnio je Homen u izjavi Tanjugu.

Podsetivši da je Ministarstvo uradilo nacrte za set pravosudnih zakona, Homen je naglasio da je za efikasnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala neophodno uspostaviti zadovoljavajući pravni okvir, kako bi policija, tužilaštvo i sudovi mogli da postupaju na adekvatan način.

On smatra da će usvajanjem tih zakona biti povećana ažurnost, efikasnost, nezavisnost sudstva i njegova finansijska samostalnost.

Odgovornost firmi za krivična dela u srpskom zakonodavstvu do sada nije bila pravno normirana.

Domaće zakonodavstvo poznavalo je institute odgovornosti pravnih lica, ali ta odgovornost ustanovljavala se za prekršaje i privredne prestupe, dok je za krivična dela bila odgovorna osoba koja je u okviru svog poslovanja to delo počinila.

Praktično, usvajanjem Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, za krivično delo koje izvrši odgovorno lice u okviru svog poslovanja, želeći da organizaciji u kojoj radi pribavi protivpravnu imovinsku korist, odgovaraće i firma.

Izuzeci od odgovornosti pravnih lica za krivična dela su Republika Srbija, državni organi i organi teritorijalne autonomije, kao i druga pravna lica kojima je zakonom povereno vršenje javnih ovlašćenja, ukoliko krivično delo izvrše pri vršenju tih ovlašćenja.

Predlog zakona predviđa da se pravnom licu za krivično delo mogu izreći kazna, uslovna osuda i mera bezbednosti.

Pravno lice može biti kažnjeno novčanom kaznom u rasponu od sto hiljada dinara do petsto miliona dinara ili kaznom prestanka pravnog lica.

Pravnom licu, prema predlogu Zakona koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, mogu biti izrečene i mere bezbednosti: zabrana obavljanja određenih registrovanih delatnosti ili poslova, oduzimanje predmeta i javno objavljivanje presude.

Zakon će, prema predlogu, biti primenjivan i na domaće i na strano pravno lice, koje odgovara za krivično delo učinjeno na teritoriji Srbije, a strano lice može biti krivično gonjeno i ukoliko je delo počinilo u inostranstvu na štetu Srbije, njenog državljanina ili domaće firme.

Zakon će se primeniti i na domaću kompaniju koja krivično delo počini u inostranstvu, navedeno je u predlogu zakona.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ