Završena obuka sudija u vezi sa primenom odredaba Zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku.

1.04.2013.

Ministarstvo pravde i državne uprave, Zaštitnik građana i Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice – Predstavništvo u Srbiji zaključili su Sporazum o razumevanju koji ima za cilj saradnju na rešavanju pitanja upisa činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih pripadnika romske nacionalne manjine koji nisu upisani u ovu službenu evidenciju.

U okviru realizacije Sporazuma Ministarstvo pravde i državne uprave i Pravosudna akademija, u saradnji sa Zaštitnikom građana, Predstavništvom Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice u Srbiji i Udruženjem PRAXIS iz Beograda, organizovali su obuke sudija u vezi primene odredaba Zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku kojima je uređen postupak utvrđivanja vremena i mesta rođenja.

Poslednja obuka na ovu temu održana je – 29. marta 2013. godine u Nišu za sudije koje vrše sudijsku funkciju u osnovnim i višim sudovima sa područja Apelacionog suda u Nišu.

O značaju unapređenja ostvarivanja prava na upis u matičnu knjigu rođenih i uspostavljanju sistemskog rešenja ovog problema, između ostalih, uvodne napomene dala je Jasmina Benmansur, pomoćnik ministra pravde i državne uprave, a o primeni odredaba Zakona govorio je doc. dr Nikola Bodiroga – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Pored ove održane su i obuke sudija koji vrše sudijsku funkciju u osnovnim i višim sudovima sa područja apelacionih sudova u Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu.

 

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ