Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Говор министарке правде Снежане Маловић, на Међународној конференцији "Оснивање Академије за обуку носилаца правосудних функција" - Сава центар, Београд, 05.12.2008. године

5.12.2008.

Поштоване колегинице и колеге, уважени гости,

Задовољство ми је што сам данас овде са вама на овој значајној конференцији, на којој разматрамо идеје оснивање Академије за обуку носилаца правосудних функција којом ће се на прави начин заокружити пакет правосудних закона и омогућити планирана реформа правосуђа, са јасним и мерљивим критеријумима за избор судија заснованим на знању и резултатима постигнутим у Академији, а не политичким утицајима.

Министарство правде у склопу реформе правосуђа предузима даље кораке ка унапређењу рада правосуђа, унапређењу независности, непристрасности и ефикасности правосуђа. Такође, предузимају се даљи кораци ка увођењу објективних критеријума који ће телима надлежним за избор носилаца правосудних функција омогућити да у потпуности испуне стандарде постављене у правосудним законима који се налазе у овом тренутку у Народној Скупштини.

Особе изабране за правосудне функције биће предлагане и биране у складу са опредељењем Републике Србије да се унапреди независност, непристрасност и ефикасност правосуђа. Мандат носилаца правосудних функција, њихова независност, безбедност, одговарајућа накнада, услови рада, напредовање и одговорност биће прописане законима.

Стручност у обављању правосудних дужности захтева правна знања, темељитост у раду и спремност. Професионалност носисалаца правосудних функција треба да буде очигледна у вршењу дужности. Независност правосуђа подразумева одређена права, али исто тако поставља пред правосуђе и дужности. Једна од првих дужности носилаца правосудних функција је испољавање професионалних способности и ефикасност. Кроз обуку, обавезну и добровољну, професионалне способности се стичу, одржавају и унапређују. Она је дужност и право носилаца правосудних функција. У складу са добром праксом и медјународним искуствима Србија је опредељена да створи услове да кандидати за носиоце правосудних функција прођу детаљну и разноврсну обуку  пре првог избора. На тај начин ће се додатно ојачати поверење грађана у избор носилаца правосудних функција али и припремити за обављање одговорних дужноси у правосуђу. Такође, унапређењем постојеће сталне обуке, која је примерена професионалном искуству носилаца сталне правосудне функције, обезбедиће се стабилност и успех реформи које су пред нама.
Поверење које грађани указују правосуђу ће јачати ако носиоци правосидних функција поседује знање не само права него и вештине рада, ако поседују личне и професионалне квалитете и поступају у свим предметима независно и непристрасно. Укратко један од битних услова је обука за објективно, непристрасно и компетентно вршење судијске функције. На тај начин се и правосуђе додатно штити од непримерених утицаја.
Вршење правосудне дужности, како за почетнике тако и за искусне правнике, захтева посебан приступ и познавање многих области. Комплексност обуке у правосуђу огледа се у томе што се она не састоји само од техника које се користе за поступање судија са предметима, већ такође треба да узме  обзир и широко разумевање различитих правних систуација који одражавају комплексност живота у друштву.
Осим основних знања, које носиоци правосудних функција треба да стекне на почетку своје каријере, неопходно је и стално усвршавање. Она настаје услед промене у законима, развоју технологије али и изазовима са којима се друштво суочава. Поред ових општих ту су и посебни фактори, као што су потреба да се стекне додатно знање у случају промене каријере, промена типа предмета, преузимање посебне надлежности (нпр. специјализација за породично право  или малолетнике) или преузимање функције као што је председник већа или суда.
Иако Држава има дужност да обезбеди неопходне материјалне и финасијске ресурсе, правосудје заједно са државом мора радити на организацији и бринути о квалитету обуке.

Пратећи ту основну идеју основан је и Правосудни центар за обуку и стручно усавршавање, чији су оснивачи Влада Србије и Друштво судија Србије, иако је у време оснивања у закону обука била само уопштено поменута као могућност, предвиђена за судије. Поред тог што је обука добровљна, вишегодишњим квалитетом рада и програмима Правосудни центар је успео да просечно сваки судија и тужилац има око 5 дана обуке годишње.  Такође, кроз Правосудни центар реализована је специјализација судија за породично правну заштиту и специјализација судија и тужилаца за малолетнике и заштиту деце жртава, чиме се Србија сврстала у ред напредних правних система. О квалитету рада и обуци сведоче извештаји Европске уније, Савета Европе, УН комитета и других. Пратећи досадашња искуства у раду и потребу даљег развоја Правосудног центра и саме обуке и стручног усавршавања у правосуђу, Министарство правде Србије  формирало је радну групу са задатком да изради  Закон о правосудној акадамији. 

Израда Закона о Правосудној академији један је од приоритета Министарства правде у наредном периоду. Наше опредељење је да се гаранције независности и непристрасности правосуђа, постављених у правосудним законима који се налазе у Народној скупштини,  даље унапредјују. Овим законима успоставља се, између осталог, право на обуку и стручно усавршавање, као и критеријум стручност и оспобљност. Законом о Правосудној академији та права ће бити реално остварива а критеријуми избора и напредовања додатно унапређени. Стварањем једног модерног, независног, непристрасног и ефикасног правосуђа обезбедиће се пуно поверење јавности у правосуђе и правну државу.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ