Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Усаглашен и парафиран текст Уговора између Републике Србије и Босне и Херцеговине о изручењу.

17.05.2012.

Државне делегације Републике Србије и Босне и Херцеговине окончале су припремне преговоре ,којом приликом је усаглашен и парафиран текст Уговора између Републике Србије и Босне и Херцеговине о изручењу.

Дана 15.маја 2012. године, у Београду су одржани преговори делегација Републике Србије и Босне и Херцеговине којом приликом је усаглашен и парафиран текст Уговора између Републике Србије и Босне и Херцеговине о изручењу. Закључењем наведеног уговора створиће се услови за знатно ефикаснију правну сарадњу између две земље када је у питању изручење окривљених и осуђених лица. Значајно је да се напомене да уговор предвиђа и могућност изручења сопствених држављана, али, искључиво за кривична дела организованог криминала и корупције и кривично дело прање новца за која је прописана казна затвора у трајању од 4 године или тежа казна, као и за остала тешка кривична дела, односно тешке облике кривичних дела за која је прописана казна затвора у трајању од најмање 5 година или тежа казна. Када је реч о осуђеним лицима за наведена кривична дела, предвиђено је да ће се изручење дозвољавати ако изречена казна затвора, односно њен остатак који треба да се изврши износи најмање две године. Уговор не предвиђа изручење сопствених држављана окривљених или осуђених за кривична дела против човечности или других добара заштићених међународним правом. Изручење сопствених држављана дозвољаваће се само за кривична дела извршена после потписивања уговора.

Делегацију Републике Србије предводили су:
Војкан Симић,помоћник министра и
Горан Токић, начелник одељења за међународну правну помоћ у кривичним стварима,

Делегацију Босне и Херцеговине предводио је:
Јусуф Алилагић, секретар Министарства правосуђа и
Никола Сладоје, помоћник министра

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ