Српски ћирилица Srpski latinica English

 

БЕОГРАД МРЕЖА СУДОВА

28.12.2009.СУДОВИ У БЕОГРАДУ

ул. Немањина  9

Врховни касациони суд

Апелациони суд

Управни суд

Привредни апелациони суд

 

ул. Савска 17 (Палата правде )

Судска управа Вишег суда у Београду, Првог основног суда у Београду и Другог основног суда у Београду

Истражна и првостепена  кривична одељења Вишег суда у Београду, Првог основног суда и Другог основног суда у Београду

 Другостепено кривично одељење (“Mала апелација”) Вишег суда у Беогаду

Земљишно-књижно одељење  Првог основног суда у Београду

Малолетничко одељење Вишег суда у Београду

Служба међународне правне помоћи  у кривичним стварима Вишег суда у Београду и Првог основног суда у Београду

Одељење за извршење кривичних санкција  Првог основног суда и Другог основног суда у Београду

Издавање уверења  ( уверења да се против грађана не води кривични поступак)

 

ул. Тимочка 15 (бивши Трећи општински суд)

Виши прекршајни суд

Првостепено парнично одељење Вишег суда у Београду

Другостепено грађанско одељење (“Mала апелација”) Вишег суда у Београду

Служба овере

 

ул. Булевар Михајла Пупина 16 ( бивши Четврти општински суд)

Извршно грађанско одељење Првог основног суда у Београду

 Одељење радних спорова  Првог основног суда

Специјализована већа за породине спорове Првог основног суда у Београду

Ванпарнично одељење Првог основног суда у Београду

Оставинско одељење Првог основног суда у Београду

Служба овере

Напомена: Земљишно-књижно одељење  за КО Земун и Нови Београд остају  у истој згради у Земуну  (Кеј ослобођења 29, први спрат)

ул. Устаничка 14  (бивши Пети општински суд)

Првостепено парнично одељење Првог основног суда у Београду

Међународна правна помоћ у грађанским стварима

Служба овере

Служба овере и надовере исправа за употребу у иностранству  (Хашки апостил)

 

ул. Масарикова 2 (бивши Трговински суд)

Привредни суд

 

ул. Устаничка 29, (зграда Специјалног суда)

Посебно одељење за организиовани криминал Вишег суда у Београду

Веће за ратне злочине Вишег суда у Београду

ул. Тимочка 14 (бивши Градски  судија за прекршаје)

Прекршајни суд

Гроцка , ул. Булевар Ослобођења 22

Одељење Прекршајног суда у Београду

Барајево,  ул. Светосавска 2

Одељење Прекршајног суда у Београду

Младеновац,  ул. Краља Петра 173

Прекршајни суд у Младеновцу

Оберновац,  ул. Вука Караџића 74

Прекршајни суд у Обреновцу

Сопот,  ул.  Космајска 3

Одељење Прекршајног суда у Младеновцу

 

ТУЖИЛАШТВА У БЕОГРАДУ

Немањина 22

Републичко јавно тужилаштво

Савска 17 (Палата правде )

Апелационо јавно тужилаштво

Више јавно тужилаштво у Београду

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Друго основно јавно тужилаштво у Београду

 

Устаничка 29, (зграда Специјалног суда)

Тужилаштво за ратне злочине

Тужилаштво за организовани криминал


Мапа Београдских судова

Преузми документ ( pdf формат )

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ