BEOGRAD MREŽA SUDOVA

28.12.2009.SUDOVI U BEOGRADU

ul. Nemanjina  9

Vrhovni kasacioni sud

Apelacioni sud

Upravni sud

Privredni apelacioni sud

 

ul. Savska 17 (Palata pravde )

Sudska uprava Višeg suda u Beogradu, Prvog osnovnog suda u Beogradu i Drugog osnovnog suda u Beogradu

Istražna i prvostepena  krivična odeljenja Višeg suda u Beogradu, Prvog osnovnog suda i Drugog osnovnog suda u Beogradu

 Drugostepeno krivično odeljenje (“Mala apelacija”) Višeg suda u Beogadu

Zemljišno-knjižno odeljenje  Prvog osnovnog suda u Beogradu

Maloletničko odeljenje Višeg suda u Beogradu

Služba međunarodne pravne pomoći  u krivičnim stvarima Višeg suda u Beogradu i Prvog osnovnog suda u Beogradu

Odeljenje za izvršenje krivičnih sankcija  Prvog osnovnog suda i Drugog osnovnog suda u Beogradu

Izdavanje uverenja  ( uverenja da se protiv građana ne vodi krivični postupak)

 

ul. Timočka 15 (bivši Treći opštinski sud)

Viši prekršajni sud

Prvostepeno parnično odeljenje Višeg suda u Beogradu

Drugostepeno građansko odeljenje (“Mala apelacija”) Višeg suda u Beogradu

Služba overe

 

ul. Bulevar Mihajla Pupina 16 ( bivši Četvrti opštinski sud)

Izvršno građansko odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu

 Odeljenje radnih sporova  Prvog osnovnog suda

Specijalizovana veća za porodine sporove Prvog osnovnog suda u Beogradu

Vanparnično odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu

Ostavinsko odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu

Služba overe

Napomena: Zemljišno-knjižno odeljenje  za KO Zemun i Novi Beograd ostaju  u istoj zgradi u Zemunu  (Kej oslobođenja 29, prvi sprat)

ul. Ustanička 14  (bivši Peti opštinski sud)

Prvostepeno parnično odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu

Međunarodna pravna pomoć u građanskim stvarima

Služba overe

Služba overe i nadovere isprava za upotrebu u inostranstvu  (Haški apostil)

 

ul. Masarikova 2 (bivši Trgovinski sud)

Privredni sud

 

ul. Ustanička 29, (zgrada Specijalnog suda)

Posebno odeljenje za organiziovani kriminal Višeg suda u Beogradu

Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu

ul. Timočka 14 (bivši Gradski  sudija za prekršaje)

Prekršajni sud

Grocka , ul. Bulevar Oslobođenja 22

Odeljenje Prekršajnog suda u Beogradu

Barajevo,  ul. Svetosavska 2

Odeljenje Prekršajnog suda u Beogradu

Mladenovac,  ul. Kralja Petra 173

Prekršajni sud u Mladenovcu

Obernovac,  ul. Vuka Karadžića 74

Prekršajni sud u Obrenovcu

Sopot,  ul.  Kosmajska 3

Odeljenje Prekršajnog suda u Mladenovcu

 

TUŽILAŠTVA U BEOGRADU

Nemanjina 22

Republičko javno tužilaštvo

Savska 17 (Palata pravde )

Apelaciono javno tužilaštvo

Više javno tužilaštvo u Beogradu

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

 

Ustanička 29, (zgrada Specijalnog suda)

Tužilaštvo za ratne zločine

Tužilaštvo za organizovani kriminal


Mapa Beogradskih sudova

Preuzmi dokument ( pdf format )

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ