Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Добијање информације о статусту пред правосудним органима Хрватске у вези са кривичним делима ратних злочина - 15. јул 2010.

19.07.2010.

Заинтересовани грађани од данас, 15. јула 2010, могу поднети Министарству правде Републике Србије захтев за добијање информације о њиховом статусу пред правосудним органима Републике Хрватске у вези са кривичним делима ратних злочина.

Грађани треба да поднесу ЗАХТЕВ који обухвата:
- попуњени формулар који се може преузети на веб страници Министарства правде (www.mpravde.gov.rs)
- фотокопију личне карте
- уколико се захтев не подноси лично потребно је приложити оверено овлашћење (лице на које се подаци односе овлашћује друго лице да у његово име тражи информацију)

Захтев се Министарству правде подноси поштом или на писарници (Немањина 22-26, 11000 Београд). Подношење захтева тј. добијање тражених података се не наплаћује. У циљу заштите приватности лица која потражују ове информације захтев се може поднети искључиво писаним путем.

Упутство о подношњеу захтева, као и додатне информације, доступне су на веб страници  Министарства правде (www.mpravde.gov.rs)  

Грађанима који поднесу захтев биће одговорено у најкраћем могућем року. Подношње захтева и достављане тражене информације од Министарства правде Репулике Србије је искључиво информaтивног карактера и не производи никакве правне последице.

Ови подаци су грађанима Србије до сада били доступни у Амбасади Републике Хрватске у Београду. Заједничком иницијативом и договором министарке правде Републике Србије Снежане Маловић и бившег министра правде Републике Хрватске Ивана Шимоновића основана је Мешовита комисије Републике Србије и Републике Хрватске за припрему и размену пописа лица оптужених или осуђених за ратне злочине, која је прву седницу одржала 13. јула у Београду. Том приликом српска и хрватска странa размениле су списак лица која су  осуђена, оптужена или против којих је покренута истрага за кривична дела ратних злочина.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ