Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Конференцијa министара правде и министара унутрашњих послова држава чланица Савета Европе

12.11.2006.

У Москви је 9. и 10. новембра одржана дводневна конференција Савета Европе, на којој су министри правде и унутрашњих послова европских земаља разматрали могућности јачања сарадње у кривично-правној области. Делегацију Министарстава правде и унутрашњих послова Србије предводио је министар правде Зоран Стојковић.

Том приликом министар Стојковић је изјавио да је Србија до сада поднела 80 молби другим државама за екстрадицију лица против којих се води кривични поступак или су осуђена у Србији. Годишње Србији буде изручено између 30 и 50 особа које је тражила, док се страним државама из Србије годишње изручи око 15 особа.

Министар је посебно истакао да Србија у сарадњи са другим земљама на плану екстрадиције и међународне правне помоћи у кривичним стварима нема посебне проблеме. Међутим, поједине земље одбијају наше захтеве за изручење окривљених и осуђених, наводећи да би то било "противно међународно преузетим обавезама" те државе, не наводећи које су то обавезе. Стога се министар заложио за то да у образложењу одлуке о изручењу обавезно треба прецизно навести разлоге за доношење такве одлуке.

"У овом тренутку Србија има 37 билатералних уговора о правној сарадњи у области екстрадиције и других видова пружања правне помоћи у кривичним стварима, закључених са 28 држава, а истовремено је и потписница великог броја мултилатералних конвенција које регулишу наведене области", подсетио је Стојковић. Међутим, с обзиром на то да кривично законодавство Србије не условљава екстрадицију окривљених и осуђених, нити друге видове међународне правне помоћи, обавезним постојањем уговора, сарадња се може одвијати и са земљама са којима та питања нису уговором регулисана. Тада се у погледу испуњења услова за правну сарадњу примењују одредбе домаћег законодавства.

Министар Стојковић је, такође, изјавио да је Србија приступила Другом додатном протоколу уз Европску конвенцију, која предвиђа нове облике међународне правне помоћи, као што су формирање заједничких истражних тимова, тајне истраге, прекогранично праћење, саслушање путем видео-конференције или телефонске конференцијске везе.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ