Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Влада Србије усвојила Акциони план за запослене у правосуђу – 09.10.2009. године

9.10.2009.

На седници Владе Србије одржаној 9. октобра 2009. године усвојен је Акциони план о начину решавања вишка запослених у правосудним органима и органима за прекршаје у условима реформе правосудног система. Акциони план спроводи се по приниципу добровољности који подразумева да се запослени слободно и својом вољом определе за споразумни престанак радног односа, а по основу коришћења права на новчану накнаду или отпремнину. Исплата новчне накнаде или отрпемнине извршиће се за максимум 2.500 запослених. Рок за пријављивање запослених за доборовољни престанак радног односа је 10. новембар 2009. године.

По спроведеном Акционом плану распоређивање запослених из правосудних органа и органа за прекршаје извршиће се у складу са привременим актима о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, а на основу упутства о критеријумима које ће заједнички припремити Високи савет судства односно Државно веће тужилаца и Синдикат запослених у правосудним органима Србије.

На права запослених који остану нераспоређени доношењем акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места примениће се одредбе закона који уређује права државних службеника и намештеника при промени уређења државних органа.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ