Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Испитни предмети

Правосудни испит се састоји из писменог и усменог дела.

На писменом делу испита решавају се практични задаци из:
Кривичног права и Грађанског права.

На усменом делу испита полажу се предмети:

  Предмет I Испитни одбор у Београду
1. Уставно право и правосудно организационо право др Боса Ненадић, судија Уставног суда Србије
2. Кривично право Јасмина Васовић, судија Вишег суда у Београду
3. Грађанско право др Слободан Перовић, професор Правног факултета Универзитета у Београду у пензији
4. Трговинско (привредно) право Гордана Ајншпилер-Поповић, судија Привредног апелационог суда
5. Међународно приватно право др Дејан Ђурђевић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду и директор Републичког секретаријата за законодавство
6. Управно право Слађана Бојовић, вршилац функције председника Управног суда
7. Радно право Звездана Лутовац, судија  Врховног касационог суда

Председник одбора – др Слободан Перовић,
професор Правног факултета Универзитета у Београду у пензији
Секретар одбора – Весна Стојковић

 

  Предмет II Испитни одбор у Београду
1. Уставно право и правосудно организационо право др Ирена Пејић, професор Правног факултета Универзитета у Нишу
2. Кривично право Загорка Доловац, Републички јавни тужилац
3. Грађанско право др Оливер Антић, професор Правног факултета Универзитета у Београду
4. Трговинско (привредно) право Снежана Марковић, заменик Републичког јавног тужиоца
5. Међународно приватно право др Мирко Живковић, професор Правног факултета Универзитета у Нишу
6. Управно право Невена Милојчић, судија Управног суда
7. Радно право Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда

Председник Одбора – др Оливер Антић,
професор Правног факултета Универзитета у Београду
Секретар Одбора – Владимир Винш

 

  Предмет III Испитни одбор у Београду
1. Уставно право и правосудно организационо право др Оливера Вучић, професор Правног факултета Универзитета у Београду
2. Кривично право Невенка Важић, судија Врховног касационог суда
3. Грађанско право Вида Петровић-Шкеро, судија Врховног касационог суда
4. Трговинско (привредно) право др Мирко Васиљевић, професор Правног факултета Универзитета у Београду
5. Међународно приватно право др Гашо Кнежевић, професор Правног факултета Универзитета у Београду
6. Управно право Јелена Ивановић, судија Управног суда
7. Радно право Бисерка Живановић, судија Апелационог суда у Београду

Председник Одбора – Вида Петровић Шкеро,
судија Врховног касационог суда
Секретар Одбора – Јелена Кулић

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ