Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Радне верзије закона

Радна верзија Закона о грађанскоправној заштити деце од незаконитог прекограничног одвођења и задржавања

Закон о правобранилаштву

Закон о међународном приватном праву - радна верзија

Законик о својини и другим стварним правима - радни текст

План законодавних активности / Legislative change 12/13
Преузмите документ ( zip )

 

1. Радна верзија Националне стратегије за борбу против корупције 2013.

На основу резултата рада радне групе за израду Националне стратегије за борбу против корупције (Стратегија) за период од 2013. до 2018. године, дана 11.03.2013. године израђена је радна верзија Стратегије.

Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Стратегије и да дају своје коментаре на радни текст Стратегије.

Сви заинтересовани своје коментаре могу послати путем образца за коментаре који је потребно послати на е-пошту: vlado.bojicic@mpravde.gov.rs
 

 

2. Радна верзија Националне стратегије за реформу правосуђа 2013.


Слање коментара више није могуће на ову Стратегију.
 
 • Текст радне верзије Националне стратегије за реформу правосуђа 2013 (енглески)
  Преузмите документ
 • Текст радне верзије Националне стратегије за реформу правосуђа 2013 (српски)
  Преузмите документ3. Текст Нацрта закона о изменама и допунама Кривичног законика који је Министарство правде и државне управе, сагласно Пословнику Владе, упутило надлежним органима на мишљење.

Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Кривичног законика завршила је 15. октобра свој рад на изради радног текста Закона о изменама и допунама Кривичног законика.

Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона и да дају своје коментаре на радни текст Закона.

 • Решење о оснивању радне групе за израду радног текста Закона о изменама и допунама Кривичног законика.
  Преузмите документ
 • Текст Нацрта закона о изменама и допунама Кривичног законика који је Министарство правде и државне управе, сагласно Пословнику Владе, упутило надлежним органима на мишљење.
  Преузмите документ
 • Текст радне верзија Закона о изменама и допунама Кривичног законика - енглеска верзија
  Преузмите документ
 • Образац за коментаре.
  Преузмите документ

 
4. Радна верзија Закона о медијацији

Радна група за израду радног текста Закона о медијацији завршила је 18. децембра свој рад на изради радног текста Закона о медијацији.

Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона и да дају своје коментаре на радни текст Закона.

Сви заинтересовани своје коментаре могу послати путем образца за коментаре који је потребно послати на е-пошту секретара радне групе Снежане Ђурђевић.

 

5. Радна верзија Закона о прекршајима

Радна група за израду радног текста Закона о прекршајима завршила је 16. октобра свој рад на изради радног текста Закона о прекршајима.

Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона и да дају своје коментаре на радни текст Закона.

Сви заинтересовани своје коментаре могу послати путем образца за коментаре који је потребно послати на е-пошту: marko.dragomanovic@mpravde.gov.rs

 

6. Радна верзија Закона о изменама и допунама Законика о кривичном постуку

Радна верзија Закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку  од 16.11.2012. године представља радну верзију насталу након што је Министарство правде и државне управе размотрило накнаде предлоге и примедбе чланова радне групе,  као и стручне јавности, који су стигли после спроведене јавне расправе. Овај текст Нацрта биће достављен на експертизу релевантним међународним организацијама и  на мишљење другим министарствима, након чега ће бити спроведена процедура усвајања пред Владом и у скупштини.

Измене текста који је промењен су болдиране и написане великим словима.

Решење о оснивању радне групе.
Преузмите документ (.pdf)

Радна верзија Закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку од 16.11.2012. године - Министарство правде и државне управе
Преузмите документ (.pdf)

Радна верзија Закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку од 16.11.2012. године - Министарство правде и државне управе - енглеска верзија
Преузмите документ (.pdf)

 

7. Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова

Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова завршила је 19. октобра свој рад на изради радног текста Закона.

Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона и да дају своје коментаре на радни текст Закона.

Сви заинтересовани своје коментаре могу послати путем образца за коментаре који је потребно послати на е-пошту: vladimir.vins@mpravde.gov.rs

 

8. Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о судијама

Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о судијама завршила је 19. октобра свој рад на изради радног текста Закона.

Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона и да дају своје коментаре на радни текст Закона.

Сви заинтересовани своје коментаре могу послати путем образца за коментаре који је потребно послати на е-пошту: vladimir.vins@mpravde.gov.rs

 

9. Радна верзија Закона о извршењу и обезбеђењу

Радна група за израду радног текста Закона о извршењу и обезбеђењу завршила је 19. октобра свој рад на изради радног текста Закона.

Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона и да дају своје коментаре на радни текст Закона.

Сви заинтересовани своје коментаре могу послати путем образца за коментаре који је потребно послати на е-пошту: vojka.janjic@mpravde.gov.rs

 

10. Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку

Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку завршила је 19. октобра свој рад на изради радног текста Закона.

Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона и да дају своје коментаре на радни текст Закона.

Сви заинтересовани своје коментаре могу послати путем образца за коментаре који је потребно послати на е-пошту: snezana.djurdjevic@mpravde.gov.rs

 
11. Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку

Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку завршила је 19. октобра свој рад на изради радног текста Закона.

Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона и да дају своје коментаре на радни текст Закона.

Сви заинтересовани своје коментаре могу послати путем образца за коментаре који је потребно послати на е-пошту: vojka.janjic@mpravde.gov.rs

 
12. Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела

Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела завршила је 6. новембра свој рад на изради радног текста Закона.

Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона и да дају своје коментаре на радни текст Закона.

Сви заинтересовани своје коментаре могу послати путем образца за коментаре који је потребно послати на е-пошту: bojana.karisic@mpravde.gov.rs

 

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
 • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ