EVROPSKI SUD ZA LjUDSKA PRAVA: PRESUDA U SLUČAJU REZERVISTA PROTIV SRBIJE RAZMATRAĆE SE PRED VELIKIM VEĆEM

12.02.2013.

Evropski sud za ljudska prava je, 11. februara 2013. godine, usvojio zahtev da Veliko veće, kao jednu od vrsta vrste žalbe u vezi sa isplatom dnevnica za učesnike ratnih sukoba tokom 1999. godine, odnosno na presudu Evropskog suda u slučaju „Vučković i 29 drugih protiv Srbije“.

Iako je pre nekoliko dana odbijen zahtev za reviziju, juče je usvojen zahtev da se predstavka još jednom razmotri pred Velikim većem Evropskog suda za ljudska prava, koji čini 17 sudija.

Na ovaj način tužena država je dobila priliku da se ponovo detaljno razmotre predstavke 30 podnosioca, ratnih rezervista, koji su se žalili na  neujednačenu sudsku praksu u vezi sa isplatom dnevnica, na koje su imali pravo kao rezervisti angažovani u Vojsci Jugoslavije u periodu od marta do juna 1999. godine. Takođe, isti su se žalili i na diskriminaciju po osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije, od 17. januara 2008. godine, kojim su obezbeđena sredstva radi isplate novčane pomoći ratnim vojnim rezervistima sa prebivalištem na teritoriji sedam nerazvijenih opština (Kuršumlija, Blace, Bojnik, Lebane, Žitorađa, Doljevac i Prokuplje).

Presuda koju je u ovom predmetu doneo Evropski sud, 28 avgusta 2012. godine, kojom je obavezao Republiku Srbiju da obezbedi nediskriminatornu isplatu ratnih dnevnica u odnosu na sve koji na to imaju pravo, ovom odlukom stavljena je van snage. Sada će se sačekati na raspravu pred Velikim većem koju će Evropski sud zakazati u narednom periodu. Od ishoda ovog postupka i argumenata koje pred Veliko veće budu iznele protivne strane zavisiće krajnje rešenje ovog slučaja. Odluka Velikog veća biće konačna i Republika Srbija će biti obavezana da je primeni.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ