Vesti

 

Beograd, 14. maja 2012. godine - Održana je osnivačka skupština Komore izvršitelja,koju je sazvala ministarka pravde g-đa Snežana Malović.

16.05.2012. Skupština je usvojila Statut Komore izvršitelja, kao i druge akte iz nadležnosti Komore. Govor ministarke pravde Izabrani su organi Komore Za predsednika Skupštine izabran je g-din Miloš Dumić, a za zamenicu predsednika g-đa Danica Čolović. Za predsednika Komore...  detaljnije

Beograd 16.maj 2012.godine - U Palati "Srbija" održana je javna rasprava o trećoj i četvrtoj knjizi Građanskog zakonika Srbije

16.05.2012. Beograd 16.maj 2012.godine - U Palati "Srbija" održana je javna rasprava o trećoj i četvrtoj knjizi Građanskog zakonika Srbije (prednacrt),koje se odnose na oblast porodičnog i naslednog prava, uz učešće profesora fakulteta,predstavnika državnih organa, centara za socijalni...  detaljnije

Komora izvršitelja - Imenik izvršitelja i zamenika

14.05.2012. Adresa Komore izvršitelja: Beograd, Bulevar oslobođenja 245 Tel: 011 41 41 144 e-mail: komora@izvrsitelji.rs Web sajt Komore izvršitelja www.komoraizvrsitelja.rs Osnivačka skupština Komore izvršitelja i organi komore detaljnije Podzakonski propisi: 1. Svi...  detaljnije

KONKURS ZA IZBOR STRUČNjAKA - KONSULTANATA - 30. maj 2012 godine.

30.05.2012. Na osnovu člana 6. Finansijskog ugovora („Unapređenje objekata pravosudnih organa“) između Republike Srbije i Evropske investicione banke,  broj FIN/Serapis N 2009-0405 od  20. oktobra 2011. godine,  koji je Zakonom o potvrđivanju Finansijskog ugovora...  detaljnije

Ministarka pravde Srbije Snežana Malović prisustvovaće osnivačkoj skupštini Komore izvršitelja

11.05.2012. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović prisustvovaće osnivačkoj skupštini Komore izvršitelja, čije je konstituisanje zakazano za ponedeljak, 14. maja, u 10 časova u Palati Srbija. Svi imenovani izvršitelji pozvani su da prisustvuju konstituisanju skupštine Komore izvršitelja...  detaljnije

Obaveštenje o vremenu održavanja javnobeležničkog ispita

10.05.2012. Obaveštavaju se kandidati kojima će biti odobreno polaganje da će se pismeni deo javnobeležničkog ispita održati  27.05.2012. godine u Hali 3 Beogradskog sajma. Ispit počinje u 11,oo časova a kandidati su dužni da se prijave sekretaru Komisije u 10,oo časova....  detaljnije

ODRŽAN PRVI JAVNOBELEŽNIČKI ISPIT

28.05.2012. U nedelju 27.5.2012. godine održan je  prvi javnobeležnički ispit u Srbiji. Svi kandidati su istovremeno polagali pismeni deo ispita. Ispit je polagalo 259 kandidata. Položen...  detaljnije

OGLAS ZA OSNIVAČKU SKUPŠTINU KOMORE IZVRŠITELjA

11.05.2012. OGLAS Na osnovu člana 359. st.3. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS”, broj 31/11 od 9. maja 2011. godine),ministar pravde saziva osnivačku skupštinu Komore izvršitelja, radi konstituisanja, na dan 14. maja 2012, godine, sa sledećim dnevnim redom:...  detaljnije

OGLAS ZA PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA POLAGANjE ISPITA ZA IZVRŠITELjA - junski rok

21.05.2012. Na osnovu člana 359. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju («Službeni glasnik RS», broj 31/11) i člana 7. Pravilnika o ispitu za izvršitelja („Sl. glasnik RS“, broj 74/11 i 81/11), Mnistarstvo pravde objavljuje   OGLAS ZA PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA...  detaljnije

Osnivačka skupština je 14. maja 2012. godine

14.05.2012. Osnivačka skupština je 14. maja 2012. godine usvojila Statut Komore izvršitelja, kao i druge akte iz nadležnosti Komore. Izabrani su organi Komore Za predsednika Skupštine izabran je g-din Miloš Dumić, a za zamenicu predsednika g-đa Danica Čolović....  detaljnije

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ