Vesti

 

GASIMO POŽARE U SRPSKOM PRAVOSUĐU (GRADIMO PRAVOSUĐE ZA BUDUĆNOST)

29.11.2012. Preduzeli smo mere da spasimo pravosudni sistem i državu katastrofe u koju nas je gurnuo prethodni režim. Popravićemo haos koji je nastao usled korišćenja loših informacionih tehnologija u prošlosti. Gasimo požare i stavljamo nove nasipe, kako bi izgradili pravosuđe za budućnost,...  detaljnije

INFORMACIJA O PRESUDI EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA ALIŠIĆ I DRUGI PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE, HRVATSKE, SRBIJE, SLOVENIJE I BJR MAKEDONIJE (br. 60642/08)

9.11.2012. Presudom objavljenom 6. novembra 2012. godine, a koja predstavlja prvu pilot presudu donetu u odnosu na Srbiju,  Sud je sa 6:1 odbio prigovore Slovenije, Srbije i Makedonije u pogledu iscrpljivanja pravnih sredstva i sa istim odnosom glasova utvrdio da je Slovenije prekršila odredbe...  detaljnije

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE MESTA IZVRŠITELjA - 02.11.2012. godine.

2.11.2012. Na osnovu člana 315. stav 4. Zakona o izvršenju i obezbeđenju («Službeni glasnik RS», broj 31/2011) i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu održavanja konkursa, sastavu i načinu rada komisije koja sprovodi konkurs za imenovanje izvršitelja („Službeni glasnik...  detaljnije

LAKŠE OSTVARIVANjE PRAVA I INTERESA GRAĐANA

7.11.2012. Na Međunarodnoj konferenciji “Održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja” koja se održala u Beogradu u organizaciji Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, Gordana Stamenić državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave je istakla da to...  detaljnije

LOBIRANjE - DEO PREVENCIJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE

26.11.2012. Lobiranje je danas postalo nezaobilazni deo savremenog i uređenog  društva. Ono je prisutno, kako u međunarodnoj politici, u političkim odnosima u jednoj zemlji, tako i u privredi, istakla je danas Gordana Stamenić, državni sekretar Ministarstva pravde i državne uprave, na petom...  detaljnije

MINISTAR PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE NA MINISTARSKOM FORUMU U TIRANI

4.11.2012. Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković, danas je otputovao u Tiranu gde će učestvovati na EU ministarskom forumu zemalja Zapadnog Balkana u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova, koji se održava od 5. do 6. novembra ove godine. Jedna od glavnih tema u okviru prvog dana...  detaljnije

MINISTAR SELAKOVIĆ NA SASTANKU SA STEFANOM SANINOM I VENSANOM DEŽEROM

3.11.2012. Strateški, sistematski i transparentan pristup, jedini je pravi put ka rešavanju problema sa kojima se srpsko pravosuđe suočava već duži niz decenija, istakao je ministar Nikola Selaković tokom...  detaljnije

OBAVEŠTENjE O PROMENI TERMINA ODRŽAVANjA JAVNOBELEŽNIČKOG ISPITA I ISPITA ZA IZVRŠITELj

7.11.2012. Obaveštavaju se svi kandidati koji su se prijavili za polaganje javnobeležničkog ispita u novembarskom roku da je došlo do promene termina održavanja javnobeležničkog ispita, te da će se ispit održati u nedelju 18. novembra 2012. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa...  detaljnije

ODGOVORNO I ETIČNO PRAVOSUĐE USLOV POSTOJANjA PRAVNE DRŽAVE

20.11.2012. Odgovorno i etično pravosuđe uslov je postojanja pravne države sa postojanim sistemom vrednosti, istakao je danas ministar pravde i države uprave Nikola Selaković na OEBS-ovoj konferenciji "Etika i odgovornost u pravosuđu", koja se održava od 19. do 20. novembra u Beogradu....  detaljnije

RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANjU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA DOSTUPNA JE ZA KOMENTARE GRAĐANA

6.11.2012. Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela završila je 6. novembra svoj rad na izradi radnog teksta Zakona. Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Zakona i da...  detaljnije

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ