Govor ministarke pravde Snežane Malović, OEBS- Sava Centar, 12.mart 2009.godine "Pravni okviri i praktična primena instituta prikrivenog islednika"

13.03.2009.

Vaše Ekselencije, gospodo tužioci i sudije, dame i gospodo,

Danas je 12.mart, dan kada je organizovani kriminal ostavio svoj krvavi trag na horizontu demokratije u Srbiji. Na današnji dan, pre 6 godina ubijen je prvi demokratski premijer Srbije, dr Zoran Djindjić, zaustavljen u koraku, u želji da se obračuna sa organizovnim kriminalom na prostoru Srbije i da dolazećim generacijama u Srbiji omogući da sa svojim prijateljima iz Evrope budu deo evropske porodice. Mafija je bila brža i organizovanija.
Zato sam slobodna da baš danas, sa ovog mesta uputim jasnu poruku svima: država Srbija kreće u odlučujuću borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. To dugujemo upravo tim mladim generacijama koje nisu učestvovali u stvaranju Miloševićevih pravila, razjedanju državnog tkiva, i koje imaju pravo na bolji život. To dugujemo hrabrim ljudima koji su položili život stvarajući demokratiju u Srbiji. Sebe su utkali u istoriju a na nama je odgovornost da nastavimo dalje. Ne možemo deci koja dolaze ostaviti teret i obavezu iz prošlosti, dozvoliti da oni žive u društvu u kome organizovani kriminal diktira pravila.
Taj problem moramo mi rešiti,odmah, SADA.
Uspostavljene su respektabilne državne institucije koje se bore protiv organizovanog kriminala, postoji jasna politčka volja, i što je najvažnije, gradjani Srbije vape za pravdom. Borba protiv svih najtežih oblika kriminala podrazumeva snažne, stabilne, efikasne i odgovorne državne institucije, pre svega, nezavisno i nepristrasno sudstvo, odlučno, hrabro, profesionalno i tehnički opremljeno tužilaštvo, ali i poltičare koji snose odgovornost za brzinu donošenja adekvatnog zakonskog okvira. Zakoni su oružje u rukama profesionalaca, i ako su oni dobri, efekat je izvestan.
Zato je današnji skup veoma važan. Veliko mi je zadovoljstvo što upravo svoja dragocena  iskustva iz ove oblasti mogu da nam prenesu oni koji su lideri u tom poslu. Ime časnog sudije Djovanija Falkonea i danas se pominje u našim sudnicama Specijalnog suda. To je ime koje predstavlja sinonim za borbu protiv organizvanog kriminala. I prema njemu i prema Zoranu Djinidjiću, prema svim žrtvama kriminala u Italiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Srbiji imamo obavezu. Hajde da zajedno uradimo više.

Prikriveni islednik je za naše zakonodavstvo novi institut koji je neophodan za razbijanje organizovanog kriminala i zaštitu državnog interesa i interesa gradjana Srbije. Uvodjenjem ovog instituta u Nacrt Zakona o krivičnom postupku, jasno smo postavili svoj cilj: omogućićemo institucijama koji se bave najtežim delom posla u razbijanju organizovanog kriminala, policiji i sudstvu, jasnu podršku. Stvorićemo uslove u kojima će ovi ljudi raditi sa što manje rizika. Učićemo od onih koji najbolje poznaju ovu temu i imaju veliko iskustvo u njenom sprovodjenju: od tužioca i policajaca italije, respektabilnih institucija SAD, kao što su FBI. Spremni smo da podržimo edukovanje naših tužilaca i policajaca upravo u ovim zemljama.
Zato sa Ambasadorima g. Kamerunom Manterom i g.  Alesandrom Merolom, imam stalnu komunikaciju, i najviši stepen razumevanja. Na ovakvoj, stalnoj i dragocenoj podršci, iskrenoj želji i pomoći da se uspostave snažne institucije koje će ojačati krhku demokratiju u Srbiji. Takođe, misija OEBSa u Srbiji predstavlja nosioca podrške reformskim procesima ovde. Ne znam za problem ili dilemu za koji nisam mogla da se obratim njegovoj ekseleniciji Hansu Ole Urstadu. Kao veliki profesionalci njegov tim i on sam, bili su garant reformi u našoj zemlji u svakom trenutku. Odlučni i diskretni. Stručni i efikasni.
Mnogi zakoni koji su stvarali okvir demokatije, radne grupe stručnjaka i profesionalaca koji su ih pisali, podržani su upravo od ovih ljudi koje sam sada pomenula. Zahvaljujem im na tome iskreno. Srbija im duguje mnogo.
Na kraju, želim da kažem sudijama i tužiocima da će pravosudje Srbije imati stalnog partnera u ministarstvu pravde i svima nama koji radimo u njemu, da ćemo se truditi im stvorimo odgovarajuće tehničke, materijalne i zakonske uslove.
Zajedno smo na velikom zadatku, imamo veliku obavezu i odgovornost.
Skupu se obratio tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević koji je rekao da je za razliku od svedoka saradnika, prikriveni islednik ne može da bude osoba za koju postoji osnovana sumnja da je pripadnik organizovane kriminalne grupe, kao ni ona koja je osuđivana za teška krivična dela.

- Pošto je prikriveni islednik radnik organa unutrašnjih poslova, BIA ili drugog državnog organa, veoma je važno istaći značaj saradnje Tužilaštva sa tim organima - naglasio je Vukčević i dodao «zato je svrha pravne države da bude bolje organizovana od kriminalaca, i da policija i pravosuđe budu ispred mafije».
Specijalni tućilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević je napomenuo da  je ubistvo premijera Đinđića na brutalan način pokazalo da neblagovremena borba protiv organizovanog kriminala dovodi do tragiccnih posledica.

"Nemamo pravo da ponavljamo greške iz prošlosti, jer smo zbog njih platili preveliku cenu", naglasio je specijalani tužilac.

On je naveo da će institut prikrivenog islednika najveći doprinos imati na otkrivanju, sprečavanju i dokazivanju najtežih oblika korupcije. "Organizovani kriminal je do sada upoznao metode našega rada, sredstva koja koristimo i tome prilagodio svoje delovanje. Stoga procesno zakonodavstvo moramo unaprediti i uvesti nove metode". kazao je Radisavljević.
Ambasador SAD Kameron Manter rekao je da će uvođenjem instituta prikrivenog islednika biti proširene nadležnosti tužilaca, što će ojačati kapacitete Srbije za borbu protiv krivičnih dela. Ističući da je posao prikrivenog islednika veoma
rizičan, ali da će biti važan korak u borbi sa kriminalom, Manter je dodao da u Americi nema ograničenja u kojim se slučajevima mogu koristiti prikriveni islednici. Šef Misije OEBS Hans Ola Urstad rekao je da se institut prikrivenog islednika, uz zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom, smatra ključnim elementom i jednim od najefikasnijih sredstava u borbi protiv organizovanog kriminala.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ