Govor ministarke pravde Srbije Snežane Malović - 25.11.2008. godine

25.11.2008.

      25. novembar 2008. godine na konferenciji pod nazivom «Osnivanje i rad službe za pomoć i podršku oštećenima i svedocima» u zgradi Okružnog suda u Ustaničkoj ulici u Beogradu.

      Poštovani predsednici okružnih i opštinskih sudova u Srbiji, predstavnici regionalnih Službi za pomoć svedocima i žrtvama, predstavnici misije OEBS u Srbiji i američke ambasade u Beogradu, čast mi je i zadovoljstvo da Vas pozdravim na ovako značajnom skupu koji je posvećen inicijativi za osnivanje Službi za pomoć oštećenima i svedocima pri sudovima opšte nadležosti u Srbiji.

      Službe za pomoć žrtvama i svedocima, koje danas postoje u nizu evropskih država, ali i van Evrope, od velikog su značaja, imajući u vidu činjenicu da je njihova osnovna funkcija pružanje pomoći svedocima i oštećenima kako bi se što lakše suočili sa krivično pravnom procedurom.

      Značaj ovih službi ogleda se u pružanju emotivne,  praktične i eventualno druge pomoći.

      Istovremeno, iskustva Službi za pomoć žrtvama i svedocima pokazuju da se veliki broj žrtava krivičnih dela suočava sa takozvanom sekundarnom viktimizacijom, jer pored fizičkih povreda, gubitka imovine, nanete štete i drugih povreda prava, krivično delo izaziva i čitav niz različitih psihičkih posledica.

      U takvoj situaciji nedostatak znanja i razumevanja od strane pojedinaca i institucija koji dolaze u kontakt sa žrtvom od momenta izvršenja krivičnog dela pa do sudske odluke rezultiraju reaktiviranjem traume i daljim povređivanjem žrtve.

Žrtva gubi poverenje u institucije sistema odnosno u njihovu mogućnost da joj pruže pomoć, podršku i zaštitu, a to svakako utiče na formiranje stavova žrtve, a time i svih građana, kako o društvu u celini tako i o insititucijama pravosudnog sistema, što može prouzrokovati nespremnost žrtava da prijavljuju različite forme viktimizacije. Stoga je zaštita od sekundarne viktimizacije podjednako važna kao i zaštita od samog krivičnog dela.

      Ne samo na suđenjima za ratne zločine, već i na  suđenjima za organizovani kriminali i drugim teškim oblicima kriminaliteta, javlja se niz pitanja u vezi sa bezbednošću svedoka. Pored toga, oštećeni i svedoci najtežih krivičnih dela često su osobe traumatizirane iskustvima kroz koja su prošli, pa ponovno proživljavanje tih iskustava putem svedočenja u nepoznatom okruženju kao što je sud, može biti jako teško za njih. Zbog toga je važno da se svedocima pruži psihička podrška i pomoć u vezi sa svedočenjem.

      Dosadašnji rezultati Službe za pomoć i podršku oštećenima i svedocima koja je formirana pri Veću za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu i pozitivna iskustva koja su proistekla iz rada ove službe, dovoljan su osnov i podstrek da se nastavi dalje u procesu osnivanja ovakvih službi i pri sudovima opšte nadležnosti, u redovnom krivičnom postupku.

      Učešće svedoka u sudskom postupku od velike je važnosti za tok i uspešnost sudskog postupka, ali svedočenje može predstavljati traumatično iskustvo i stoga je veoma značajno da u sudu postoji specijalizovana služba, u kojoj rade obučeni ljudi čiji je zadatak da obezbede uslove za sigurno i bezbedno svedočenje, koji će na najadekvatniji način pomoći i omogućiti da svedoci i oštećeni prevaziđu negativna osećanja u vezi sa njihovim učešćem u sudskom postupku, da ih ohrabre da pred sudom daju iskaz i time doprinesu utvrđivanju istine i ostvarivanju pravde. Na ovaj način ostvaruje se i krajnji rezultat, a to je brži, efikasniji i ekonomičniji sudski postupak, što doprinosi jačanju poverenja građana u pravosudne institucije.

      Na kraju, iskoristila bih ovu priliku da se zahvalim Misiji OEBS u Srbiji koja nam daje podršku u svim našim težnjama ka osavremenjavanju, unapređenju i modernizaciji pravosudnog sistema Srbije i našim nastojanjima da  usvojimo evropske standarde kao i  Okružnom sudu u Beogradu koje je pokrenulo ovu inicijativu.  

      Hvala

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ