IZGRADNjA INSTITUCIJA PREDSTAVLjA JEDAN OD PRIORITETA VLADE SRBIJE

5.02.2013.

Pravosudna akademija predstavlja jasan, nedvosmislen i siguran put, kako se od diplomiranog pravnika postaje sudija ili zamenik tužioca, istakao je danas ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković, na početku zvršnog ispita prve generacije polaznika Pravosudne akademije. Završni ispit održava se 4. i 5. februara 2013. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Ministar Selaković je naglasio da je polaganje završnog ispita istorijski dan za srpsko pravosuđe, kao i da na mestu gde započinje pravničko obrazovanje budućih tužilaca i sudija, prisustvuje i okončavanju formalnog dela njihovog kraja obrazovanja. “Kazem formalno, zato što se dobar sudija i dobar tužilac usavršavaju, uče i nadograđuju tokom čitavog profesionalnog života, pa neki čak i posle isteka tog profesionalnog životnog veka”, rekao je Selaković. On je naveo da je put izgradnje institucija prioritet Vlade RS, ali i da se nada da će to ostati pririoritet i svake naredne Vlade.

“Pravosudna akademija je nešto za šta možemo slobodno da kažemo da je sigurna budućnost srpskog pravosuđa i da je nešto što je na svima nama da jačamo, izgrađujemo, da podržavamo i da pomažemo u svakom njenom daljem uspehu”, istakao je ministar pravde i državne uprave i dodao da je institucija Pravosudne akademije jedna od stvari sa kojom Srbija dignutog čela i ponosno može sigurno da korača putem evropskih integracija, a to je put izgradnje, jačanja i podrške institucijama.

Na kraju, ministar je pozvao sve one koji danas završavaju obuku na Pravosudnoj akademiji, da bodre svaku buduću  generaciju, da se drže zajedno sa onima koji će tek proći kroz Akademiju, a da je na Ministarstvu  pravde i državne uprave, Vladi  Srbije, kao i na Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca, da obezbede  da svake godine  sve veći broj mladih, najboljih  diplomiranih  pravnika koji su položili pravosudni ispit, i koji žele i vide sebe u srpskom  pravosuđu, upišu Pravosudnu  akademiju.

 

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ