Javna rasprava o izmenama i dopunama zakona 2012

16.10.2012.

1. Tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koji je Ministarstvo pravde i državne uprave, saglasno Poslovniku Vlade, uputilo nadležnim organima na mišljenje.

Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika završila je 15. oktobra svoj rad na izradi radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika.

Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Zakona i da daju svoje komentare na radni tekst Zakona.

 • Rešenje o osnivanju radne grupe za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika.
  Preuzmite dokument
 • Tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koji je Ministarstvo pravde i državne uprave, saglasno Poslovniku Vlade, uputilo nadležnim organima na mišljenje.
  Preuzmite dokument
 • Tekst radne verzija Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika - engleska verzija
  Preuzmite dokument
 • Obrazac za komentare.
  Preuzmite dokument

 
2. Radna verzija Zakona o medijaciji

Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o medijaciji završila je 18. decembra svoj rad na izradi radnog teksta Zakona o medijaciji.

Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Zakona i da daju svoje komentare na radni tekst Zakona.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu poslati putem obrazca za komentare koji je potrebno poslati na e-poštu sekretara radne grupe Snežane Đurđević.

 

3. Radna verzija Zakona o prekršajima

Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o prekršajima završila je 16. oktobra svoj rad na izradi radnog teksta Zakona o prekršajima.

Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Zakona i da daju svoje komentare na radni tekst Zakona.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu poslati putem obrazca za komentare koji je potrebno poslati na e-poštu: marko.dragomanovic@mpravde.gov.rs

 

4. Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postuku

Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku  od 16.11.2012. godine predstavlja radnu verziju nastalu nakon što je Ministarstvo pravde i državne uprave razmotrilo naknade predloge i primedbe članova radne grupe,  kao i stručne javnosti, koji su stigli posle sprovedene javne rasprave. Ovaj tekst Nacrta biće dostavljen na ekspertizu relevantnim međunarodnim organizacijama i  na mišljenje drugim ministarstvima, nakon čega će biti sprovedena procedura usvajanja pred Vladom i u skupštini.

Izmene teksta koji je promenjen su boldirane i napisane velikim slovima.

Rešenje o osnivanju radne grupe.
Preuzmite dokument (.pdf)

Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku od 16.11.2012. godine - Ministarstvo pravde i državne uprave
Preuzmite dokument (.pdf)

Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku od 16.11.2012. godine - Ministarstvo pravde i državne uprave - engleska verzija
Preuzmite dokument (.pdf)

 

5. Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova

Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova završila je 19. oktobra svoj rad na izradi radnog teksta Zakona.

Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Zakona i da daju svoje komentare na radni tekst Zakona.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu poslati putem obrazca za komentare koji je potrebno poslati na e-poštu: vladimir.vins@mpravde.gov.rs

 

6. Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama

Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama završila je 19. oktobra svoj rad na izradi radnog teksta Zakona.

Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Zakona i da daju svoje komentare na radni tekst Zakona.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu poslati putem obrazca za komentare koji je potrebno poslati na e-poštu: vladimir.vins@mpravde.gov.rs

 

7. Radna verzija Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o izvršenju i obezbeđenju završila je 19. oktobra svoj rad na izradi radnog teksta Zakona.

Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Zakona i da daju svoje komentare na radni tekst Zakona.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu poslati putem obrazca za komentare koji je potrebno poslati na e-poštu: vojka.janjic@mpravde.gov.rs

 

8. Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku završila je 19. oktobra svoj rad na izradi radnog teksta Zakona.

Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Zakona i da daju svoje komentare na radni tekst Zakona.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu poslati putem obrazca za komentare koji je potrebno poslati na e-poštu: snezana.djurdjevic@mpravde.gov.rs

 
9. Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku

Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku završila je 19. oktobra svoj rad na izradi radnog teksta Zakona.

Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Zakona i da daju svoje komentare na radni tekst Zakona.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu poslati putem obrazca za komentare koji je potrebno poslati na e-poštu: vojka.janjic@mpravde.gov.rs

 
10. Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela završila je 6. novembra svoj rad na izradi radnog teksta Zakona.

Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Zakona i da daju svoje komentare na radni tekst Zakona.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu poslati putem obrazca za komentare koji je potrebno poslati na e-poštu: bojana.karisic@mpravde.gov.rs

 

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
 • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ