MINISTAR SELAKOVIĆ NA JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA

20.03.2013.

“Moramo biti svesni činjenice da, iako izrada i usvajanje kvalitetne Strategije i pratećeg akcionog plana jesu koraci od izuzetnog značaja za dalji tok reformi, ove aktivnosti predstavljaju samo mali deo posla koji je pred nama. Za postizanje cilja koji smo zacrtali neophodan je efikasan i nadziran proces implementacije, a čini se da nacrt nove Strategije predviđa mehanizme koji su za to adekvatni”, istakao je danas ministar pravde i državne uprave na javnoj raspravi o predlogu Nacionalne strategije reforme pravosuđa, koja je je bila organizovana u “Palati Srbija” u Beogradu.

Ministar Seleković je ocenio da je teško stanje srpskog pravosuđa dodatno narušeno loše osmišljenom i još gore sprovedenom reformom 2009. godine. “Ta reforma je izazvala nezadovoljavajući rad VSS-a i DVT-a, neefikasnu mrežu sudova i tužilaštava, koja je rezultirala višemilionskim brojem nerešenih predmeta, nejednakom opterećenošću sudova i sudija brojem predmeta i predugim trajanjem sudskih postupaka”, naglasio je Selaković.

On je istakao da se nasuprot zatečenom stanju, na drugoj strani nalazi ideal kome danas težimo, a to je uspešno i kvalitetno pravosuđe.

“Jaz između ove dve krajnosti je dubok, a upravo Strategija kojom se kreiraju reformski procesi u petogodišnjem periodu, predstavlja most kojim se on može premostiti”, rekao je ministar pravde i državne uprave.

“Naš cilj je izgradnja nezavisnog i nepristrasnog pravosuđa u kome se postupa stručno, odgovorno, kvalitetno i efikasno. Pravosuđa koje zaslužuje poverenje građana i koje im pravdu čini dostupnom i dostižnom”, naglasio je ministar i dodao da samo u situaciji gde je nezavisnost pravosuđa praćena srazmernom odgovornošću i gde efikasnost ne podrazumeva samo brzinu, već i zakonito, stručno i nepristrasno postupanje uz racionalno raspolaganje resursima, može se govoriti o uspešnom i funkcionalnom pravosudnom sistemu.

 Ministar je rekao da je Ministarstvo insistiralo na potpunoj transparentnosti procesa izrade nacrta Strategije, kao i na tome da u njega budu uključeni predstavnici svih pravosudnih institucija, strukovnih udruženja, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i nevladinog sektora. “Tekst Strategije koji je danas pred vama, rezultat je višemesečnog angažovanja radne grupe za izradu Strategije i tima eksperata Svetske banke”, zaključio je ministar.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ