Predstavljen “Projekat podrške reformi pravosuđa u Srbiji u skladu sa standardima Saveta Evrope“ - 9. februar 2010. godine

10.02.2010.

Ministarka pravde Snežana Malović obratila se učesnicma skupa na kojem je predstvaljen projekat „Podrška reformi pravosuđa u Srbiji u skladu sa standardima Saveta Evrope“ čiji je cilj aktivno učešće ove međunarodne organizacije u procesu reforme pravosuđa u našoj zemlji. Ministarka Malović je istakla da je “Srbija na pravom putu i sigurni smo da će koraci koje preduzimamo doprineti odlučnoj borbi protiv kriminala i vratiti poverenje građana i stranih investitora u pravosudne organe i stoga nam je nezavisna procena Saveta Evrope od velikog zančaja, kako bismo utvrdili šta smo do sada postigli, kao i šta još treba da uradimo kako bismo ispunili standarde i ubrzali proces ervropskih integracija”.

Ona je navela da je sprovođenje zakona i izgradnja institucija bila i ostaje glavni zadatak u ovoj godini, navodeći da ocekuje pomoć svih partnerskih organizacija i institucija u tom procesu. Ministarka Malović je podsetila da se reforma pravosuđa odvija na tri paralelna koloseka - prvi se odnosi na promenu organizacionih struktura u pravosuđu odnosno uspostavljanje nove pravosudne mreže, drugi se odnosi na personalne promene, a treći na reformu zakonodavstva. "Jedino na ovaj način, uz istovremeno sprovođenje reforme na sva tri polja, moguće je doći do uspostavljanja i jačanja transparentnog, nezavisnog i efikasnog sudstva", zaključila je ministarka pravde.

Predsednica Visokog saveta sudstva Nata Mesarović poručila je da se reforma pravosuđa u Srbiji ne sprovodi u cilju personalnih promena već u cilju stvaranja efikasnog, nezavisnog i nepristrasnog sudstva. Mesarović je ocenila da je podrška Saveta Evrope i Svetske banke koja će finansirati projekat veoma značajna za potpuni uspeh reforme pravosuđa i stvaranje uslova da pravda u Srbiji gradjanima bude dostupna na jednak način, da građani ne čekaju na sudsku odluku po 10, 15 i više godina i da sudije budu podjednako opterećene predmetima.

Direktor kancelarije Svetske banke u Beogradu Sajmon Grej i specijalni predstavnik generalnog sekretara Saveta Evrope Konstantin Jerokostopulos složili su se da je za lakše pristupanje Srbije EU potrebno izvršti analizu rezultata u dosadašnjoj reformi. Savet Evrope je telo koje može Srbiji da uputi sugestije kako da se srspko pravosuđe što pre uskladi sa evropskim standardima, naveo je Grej.

Projekat realizuje Kancelarija SE u Beogradu, uz podršku Međunarodnog donatorskog fonda koji administrira Svetska banka- MDTF.

Govor ministarke pravde možete preuzeti ovde

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ