ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU

31.05.2011.

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU (zakon objavljen u Službenom glasniku RS 31/2011)
Preuzmi dokument ( doc format )
Preuzmi dokument ( pdf format )

Pravilnik o javnobeležničkom ispitu
Preuzmi dokument ( doc format )

Pravilnik o dopuni Pravilnika o javnobeležničkom ispitu
Preuzmi dokument ( pdf format )

Pravilnik o broju javnobeležničkih mesta - 02.04.2012.
Preuzmi dokument ( doc format )

Pravilnik o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika
Preuzmi dokument ( doc format )

Modeli javnobeležničkih isprava i drugo, u vezi sa javnobeležničkom delatnošću, što ulazi u Program za polaganje javnobeležničkog ispita/Drugi izvori, na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o javnobeležničkom ispitu.

Modeli javnobeležničkih akata
Preuzmi dokument ( doc format )

Modeli javnobeležničkih knjiga
Preuzmi dokument ( doc format )

Modeli javnobeležničkih overa
Preuzmi dokument ( doc format )

Modeli javnobeležničkih omota spisa
Preuzmi dokument ( doc format )

Modeli javnobeležničkih potvrda i uverenje
Preuzmi dokument ( doc format )


Ne ulaze u Program za polaganje javnobeležničkog ispita

Nacrt javnobeležničkog poslovnika
Preuzmi dokument ( doc format )

NACRT JAVNOBELEŽNIČKE TARIFE
Preuzmi dokument ( doc format )

Komentare i sugestije na objavljene nacrte akata možete dostaviti ministarstvu na adresu javnarasprava.propisi@mpravde.gov.rs

U Beogradu 29. maja 2012. godine održan je Evropski pravno politički forum na temu "Javni beležnici u Republici Srbiji", u organizaciji nemačkog GIZ i JP "Službeni glasnik RS"

Uvodni govor
Preuzmi dokument ( pdf format )

SAJT JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE, U PRIPREMI

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ