Izmenama Zakonika o krivičnom postupku produženje pritvora za najteža krivična dela

25.05.2007.

Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Dušan Petrović izjavio je danas da je odlaganje primene Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) predloženo zbog toga što nisu obezbeđeni materijalni i tehnički uslovi za njegovo sprovođenje.

Petrović je, obrazlažući Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku u Skupštini Srbije, rekao da se primena ZKP-a, koji je usvojen u maju prošle godine, a koji je trebalo da počne da se primenjuje 1. juna ove godine, odlaže za 18 meseci – do 31. decembra 2008. godine.

On je precizirao da je razlog za odlaganje primene zakona materijalne prirode, jer u budžetu još nisu obezbeđena sredstva za njegovo sprovođenje. Kao drugi razlog za odlaganje, ministar je naveo usklađivanje s novim Ustavom Srbije kako bi se sprovele promene principa na kojima je zasnovano krivično procesno pravo.

Predloženim izmenama omogućuje se da optuženi za najteža krivična dela budu na raspolaganju pravosuđu sve do izricanja pravosnažne presude, istakao je Petrović i dodao da trajanje pritvora posle podizanja optužnice, odnosno izrečene prvostepene presude više neće biti ograničeno zakonom, već će o tome odlučivati sudsko veće. On je podsetio na to da je Zakonik donet 2001. godine, kada nije bilo moguće predvideti sa kakvim će se sve slučajevima u praksi sresti pravosuđe, uz napomenu da smo sada suočeni sa dugotrajnim postupcima za organizovani kriminal i ratne zločine.

Prema njegovim rečima, ukoliko Skupština usvoji izmene, bila bi ukinuta zakonska odredba prema kojoj je trajanje pritvora ograničeno zakonom. Ministar je precizirao da, prema važećem zakonskom rešenju, pritvor traje najduže dve godine od podizanja optužnice, odnosno četiri godine za dela za koja je zaprećena kazna od 40 godina zatvora i za dela organizovanog kriminala.

Petrović je objasnio da važeći zakon propisuje da se pritvor ukida i da se optuženi pušta na slobodu ukoliko se za to vreme ne izrekne prvostepena presuda.

On je ocenio da postoje ozbiljni i odlučujući razlozi za donošenje novih rešenja o određivanju pritvora posle podignute optužnice, odnosno izrečene prvostepene presude.

Istovremeno, ministar je naveo da prema izmenama ovog dokumenta, optuženi ne mogu biti u pritvoru duže od vremena kazne izrečene prvostepenim presudama, a sudsko veće će donositi rešenje o produženju ili ukidanju pritvora svakih 30 dana do dana stupanja optužnice na snagu, a po isteku svaka dva meseca nakon stupanja optužnice na snagu.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ