JAVNA RASPRAVA O RADNOJ VERZIJI NACRTA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU

26.10.2010.

Odbor za pravni sistem i državne organe Vlade Republike Srbije odredio je na sednici održanoj 15. septembra 2010. godine, Program javne rasprave o radnoj verziji Nacrta zakonika o krivičnom postupku.
Javna rasprava o radnoj verziji Nacrta zakonika o krivičnom postupku sprovešće se u periodu od 15. septembra do 15. novembra 2010. godine.

Komentare na radnu verziju Nacrta zakonika o krivičnom postupku, u vidu predloga za izmenu i dopunu i primedbi, dostavljaju se Ministarstvu pravde na e-mail: javnarasprava.propisi@mpravde.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo pravde, Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

O radnoj verziji Nacrta zakonika vodiće se i javna rasprava na okruglim stolovima koji će se održati u sedištima apelacionih sudova u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, Advokatskoj komori Srbije, kao i na završnom okruglom stolu u Beogradu. Raspored održavanja okruglih stolova biće određen naknadno o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Tekst radne verzije Nacrta zakonika o krivičnom postupku možete preuzeti ovde.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ