JAVNO-BELEŽNIČKI SISTEM PODIŽE STEPEN PRAVNE SIGURNOSTI

1.02.2013.

Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković tokom svoje posete Berlinu sastao se sa predsednikom Savezne notarske komore Republike Nemačke Dr. Timom Sparkom i njegovim saradnicima.

Ministar Selaković je istakao da je veoma zadovoljan razgovorima koji su vođeni u nemačkoj Saveznoj notarskoj komori, kao i da su ti razgovori bili višestruko korisni za uvođenje javno-beležničkog sistema u Srbiji. On je ocenio da je pomoć koju je do sada notarska komora Nemačke pružala Ministarstvu pravde i državne uprave u započinjanju javno-beležničke službe, njenom razvoju i jačanju, zaista neprocenjiva , kao i da će ta pomoć i u narednom periodu biti itekako prisutna.

U Srbiji je početak uvođenja ovog sistema bio uslovljen, a i dalje jeste, brojem imenovanih javnih notara. Potrebno nam je da ostvarimo broj od 100 notara koji su položili ispit. Međutim, te ispite prate velike teškoće. Sa jedne strane, kanditati nisu dobro procenili težinu i važnost ispita, a sa druge, oni koji su te ispite sporovodili su se trudili da taj posao rade što je moguće odgovornije i striktnije”, rekao je Selaković i dodao da će doći do pomeranja primene Zakona o javnom beležništvu, jer se još uvek nije dostigao broj od šezdeset notara.

“Potrebno je da građani znaju da uvođenje javno-beležničke službe u Srbiji, jeste nešto što uvodi znatno viši stepen pravne sigurnosti. Kada građanin hoće da kupi kuću ili stan, više neće morati da strepi od rizika da li će zaista i postati vlasnik te kuće, ili da li su sva dokumenta zakonski ispravna. O tome brine notar”, objasnio je ministar. On je naglasio da je notar javni službenik, koji je dobio pravno ovlašcenje od strane države, neko ko ne radi poput advokata, u interesu samo jedne stranke, već u interesu svih. On mora građanina da informiše o svim pitanjima kupovine neke nepokretnosti, on ne vodi računa samo o formi, već i o sadržini ugovora.

Takođe, ministar je rekao da se sve ovo može prevesti i na oblast pravnih lica. “Notari su vrlo bitni za postizanje pravne, ali i ekonomske sigrunosti. Javno-beležnički sistem uvodi mnogo više izvesnosti u poslovanju i radu, kao i investiranju”, istakao je Selaković i dodao da notarska služba može da se nazove i “kancelarija za brze odgovore”.

“U ovom trenutku, nadležnosti koje bi notari imali u nekoj od pomenutih oblasti, nisu dovoljno široko i dobro definisane zakonom. Iako smo dobili dosta pohvala za mnoge delova našeg zakona od strane kolega iz nemačke notarske komore, svi smo se složili da je potrebno ojačati i povećati nadležnosti javnih beležnika. Nadam se da ćemo sa takvim zakonom, čak pre marta izaći pred poslanike Narodne skupštine”, zaključio je Selaković.

 

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ