Konferencija “Alternativne mere/sankcije i smanjenje prenaseljenosti u zatvorima”- 17. jun 2010. godine

22.06.2010.

Ministarka pravde Snežana Malović obratila se učesnicima konferencije “Alternativne mere/sankcije i smanjenje prenaseljenosti u zatvorima”, koju je 17. juna 2010. organizovala Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde u saradnji sa Misijom OEBS-a i Ambasadom Holandije u Beogradu, i tom prilikom najavila je usvajanje Strategije za smanjenje propterećenosti smeštajnih kapacieta u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija.
Po rečima ministarke, ovaj dokument predviđa niz konsekvetnih aktivnosti koje će kratkoročno i dugoročno doprineti smanjenju opterećenosti zatvorskih kapaciteta, koji su sada preopterećeni.“Prenaseljenost u zatvorima, inače problem velikog broja država u Evropi i svetu, uzrokuje pogoršanje uslova boravka u tim zatvorima, kao i smanjenje bezbednosti” istakla je Malović.Takođe,učesnicima konferencije minstarka Malović predstavila je dosadašnje aktivnosti Ministarstva pravde u procesu primene alternativnih sankcija u Srbiji u upoznala ih sa daljim planovima u ovoj oblasti.
Po rečima direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Milana Obradovića,
alterantivne sankcije treba da zamene kratkoroč ne zatvorske kazne koje su se pokazale kao neefikasne, ali i skupe za državu.”Saradnja sa sudovima i tužilaštvima i izricanje alternativnih sankcija u većoj meri znatno će umanjiti preopterećenost u zatvorima u Srbiji, gde  trenutno boravi oko 11.000 ljudi, a kapacitet je 6.000”rekao je Obradović. On je je i najavio da će u septembru biti završen novi zatvor u Padinskoj Skeli, kapaciteta 450 osuđenika, zatvorenog tipa, namenjen osuđenicima za najteža krivična dela, dodajući da su odobrena sredstva za izgradnju još dva zatvora-u Pančevu i Kragujevcu, kapaciteta 1.000 osoba.
Šef Misije OEBS-a Dimitrios Kipreos  ukazao je da je smanjenje broja zatvorenika „glavni izazov“, a da je uvođenje alternativnih sankcija „deo rešenja“. Zamenik šefa misije Ambasade Holandije u Srbiji Tsjeard Hukstra podsetio je da je ta ambasada dvojako podržala projekat „Podrška uspostavljanju sistema alternativnog kažnjavanja u Srbiji“ – novčano, kao i kroz uspostavljanje saradnje srpskih i holandskih stručnjaka.
Konferencija je okupila oko 80 stručnjaka iz oblasti sprovođenja krivičnih sankcija, kao i predstavnike organizacija za zaštitu ljudskih prava.


 Govor ministarke pravde možete preuzeti ovde

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ