MALOVIĆ: NOVI ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU ZA NOVE OBLIKE KRIMINALITETA

22.11.2010.

BEOGRAD, 22. NOVEMBAR

Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je da su novim Zakonikom o krivičnom postupku predviđeni efikasini mehanizmi koji će omogućiti da rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala budu još bolji i da kriminalci ni na koji način ne izbegnu odgovornost.

Malović je na završnoj raspravi o Nacrtu zakonika o krivičnom postupku izrazila očekivanje da će tekst budućeg propisa u najkraćem roku biti upućen Skupštini Srbije na usvajanje.

 «Savremeno zakonodavstvo mora biti spremno da se efikasno suoči sa novim oblicima kriminaliteta», rekla je Malović navodeći da je Srbija rezultatima koji su dosada ostvareni u borbi protiv organizovanog kriminala dokazala da reformu, koja će za rezultat imati stabilno i nezavisno pravosuđe, spremno da odgovori najtežim izazovima, sprovodi pravim putem.

Prema njenim rečima, u Nacrt su ugrađeni novi pravni instituti, kao što su tužilačka istraga, sporazum o priznanju krivice, efikasniji sistemi redovnih i vanrednih pravnih lekova, koji imaju za cilj unapređenje efiksnosti krivičnog postupka, zaštite ljudskih prava i omogućavanja suđenja u razumnom roku.

Malović je podsetila da se reforma krivičnog postupka mora kretati u okvirima koje je postavila Evropska konvencija o ljudskim pravima i standardima izgrađenim u praksi Evropskog suda za ljudska prava.

Ona je ukazala da je javna rasprava o Nacrtu Zakonika o krivičnom postupku vođena je dva meseca, a Ministarstvo pravde je formiralo radnu grupu za izradu tog predloga u septembru 2008. godine.

Ministarka je navela da će konačnu verziju Nacrt Zakonika dobiti nakon što u njega budu ugrađene primedbe apelacionih sudova i advokatskih komora.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Nata Mesarović rekla je da novi ZKP treba da doprinese da pravda bude dostupna svim građanima i da obezbedi jednakost svim strankama i primenu evropskih standarda.

Ona je dodala da nije u potpunosti zadovoljna Nacrtom, ali je izrazila očekivanje da će primedbe komisije Vrhovnog kasacionog suda i ostalih sudova u Srbiji biti uvažene.

Republički javni tužilac Zagorka Dolovac ukazala je na nov institut , tužilačku istragu, koja znači da će istrag biti poverena javnim tužilaštvima, ukoliko predložena rešenja budu usvojena.

«U javnim tužiocima i njihovim zamenicima ima dovoljno profesionalne snage, volje i umeća da ovaj deo postupka preuzmu na sebe i, da logički i životno upotpune već postojeći sistem vođenja pretkrivičnog postupka», rekla je Dolovac.

Javnu raspravu o Nacrtu zakonika o krivičnom postupku organizovalo je Ministarstvo pravde Republike Srbije u sardanji sa Misijom OEBS-a u Srbiji i Ambasadom SAD u Beogradu.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ