Malović: Srpsko pravosuđe na dobrom putu

14.11.2011.

Kragujevac, 14. novembar – Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je danas nakon sastanka sa sudijama Apelacionog suda u Kragujevcu da je Srbija na dobrom putu da ostvari osnovne ciljeve koje je postavila za punu primenu reforme pravosuđa.

Prema njenim rečima, dve godine nakon reforme pravosuđa je pravi momenat za sagledavanje rezultata i pojednačnog rada sudija i sudova uopšte.

"Veliko mi je zadovoljstvo kada pogledam izveštaje o radu koji govore o tome da se mnogo efikasnije postupalo. Naravno da na tome ne treba stati, nego treba ići dalje", rekla je Malović.

Sa ocenom ministarke složila se i predsednica Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Nata Mesarović, napominjući da Apeacioni sud u Kragujevcu radi dobro, ali da uvek ima mesta za poboljšanja rada.

"Kada kažem da rade dobro, to je zato što su završili veliki broj starih predmeta u kojima su postupci, primera radi, u parničnoj materiji trajali više od 10 godina", rekla je Mesarović. Malović je navela da je sastanak u Kragujevcu imao za cilj da se sagleda
gde se još više može raditi ne bi li srpsko pravosuđe odgovorilo osnovnom cilju, a to je da građani Srbije budu zadovoljni njegovim
radom i da svoja prava mogu da ostvaruju efikasno.

"Duboko sam uverena da ćemo smanjenjem broja predstavki Evropskom sudu za ljudska prava doprineti da građani Srbije budu zadovoljniji", rekla je Malović.

Ona je kazala da se uvećava broj predstavki Evropskom sudu, ali da to ne treba sagledavati samo kroz to da li su sudovi efikasni ili nisu, već da postoji svest građana da mogu da se obraćaju Evropskom sudu za ljudska prava.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Nata Mesarović je s tim u vezi napomenula da pri tom sudu postoji posebna služba koja prati pritužbe građana i da je obaveza svih predsednika sudova da se na pritužbe građana detaljno izjasne i da im kazzu da li je
pritužba osnovana ili nije.

Ona je dodala da je potrebno da se više govori o ujednačavanju sudske prakse na nivou svojih apelacionih sudova i da se podigne nivo saradnje tih sudova.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ