Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Zoran Stojković će u četvrtak, 12. aprila 2007. godine, prisustvovati otvaranju sudnica br. 3 i 4 i pratećih prostorija renoviranih za potrebe Odeljenja za visokotehnološki kriminal Okružnog suda.

3.04.2007.

Povodom informacija koje su danas objavljene u medijima o predmetu Bodrožić, a radi tačnog informisanja javnosti, saopštavamo sledeće:

Ministarstvo pravde Republike Srbije je odmah po prijemu odluke Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija pismeno zatražilo od Željka Bodrožića da se izjasni o naknadi štete, čija visina nije određena odlukom Komiteta. Postupajući na ovaj način, Ministarstvo pravde je izvršavalo obavezu Republike Srbije preuzetu ratifikacijom Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

Međutim, gospodin Bodrožić do danas nije dostavio opredeljeni zahtev za naknadu nematerijalne štete, što je jedini osnov za isplatu iste. To je i razlog zbog koga Željku Bodrožiću nije isplaćena naknada štete.

Naglašavamo da su povodom slučaja Bodrožić i drugi državni organi postupali u okviru svojih nadležnosti. Republičko javno tužilaštvo je protiv presude Opštinskog suda u Kikindi, koja je i bila osnov za donošenje odluke Komiteta za ljudska prava UN, podnelo zahtev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom sudu Srbije s predlogom da se navedena presuda preinači i okrivljeni Bodrožić oslobodi od optužbe da je izvršio krivično delo uvrede.

Međutim, Vrhovni sud Srbije je presudom odbio kao neosnovan zahtev Republičkog javnog tužilaštva. S obzirom na to da sudsku vlast vrše sudovi kao nezavisni i samostalni organi državne vlasti, Ministarstvo pravde, kao deo izvršne vlasti, nije ovlašćeno da komentariše ni gore navedenu presudu Vrhovnog suda Srbije, ni presudu Opštinskog suda u Kikindi kojom je novčana kazna zamenjena kaznom zatvora.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ