Ministarka pravde Snežana Malović otvorila XVII savetovanje trgovinskih sudova - 9. septembar 2009. godine

9.09.2009.

Ministarka pravde Snežana Malović je, otvrajući XVII savetovanje trgovinskih sudova koje se od 9-11. septembra 2009. godine održalo u Lepenskom viru, istakla da će Ministarstvo pravde preduzimati sve što je potrebno da se obezbedi vladvina prava i pravna sigurnost kako bi se, pre svega,vratilo poverenje građana Srbije u pravosudni sistem.

“Tamo gde je postignut napredak u radu sudova, preduzećemo sve da se on i održi, a tamo gde ga nije bilo ili ga nije dovoljno ministarstvo će pomoći i sprovesti dodatno angažovanje”, izjavila je minstarka Malović. Osvćući se na reformu pravosuđa koja je u toku, ona je ocenila “da kada se postupa u dobroj nameri, transparentno, objektivno i dosledno sa opšteprihvaćenm ciljem, onda je zagarantovan i uspeh”.

Ministarka je napomenula da u novoj mreži sudova, u privrednom sudstvu nije došlo do velikih promena delom i zbog, kako je navela, činjenice da je trgovinsko sudstvo pokazalo spremnost i volju da se prilagođava novonastalim promenama u društvu, da menja ono što nije valjalo, ali i da zadrži sve ono što je dobro.

Nata Mesarović, v.d. predsednice Vrhovnog suda Srbije, ocenila je da je osnovni preduslov za jačanje srpske privrede jačanje pravne sigurnosti privrednih subjekata, a da u tom procesu jednu od najznačajnijih uloga imaju tgovinski sudovi.
“Bolja efikasnost u zaštiti prava i u rešavanju sporova dorpinosi povećanju broja domaćih i stranih investitora, a time i konkurentnosti naše privrede na svetkom tržištu”, naglasila je sudija Mesarović.

U radu sekcija na savetovanju, pored svih trgovinskih sudova u Srbiji učestovali su i brojni gosti iz inostranstva.

Govor ministarke pravde Snežane Malović možete preuzeti ovde.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ