Ministri pravde Srbije i Republike Srpske potpisali protokol o saradnji - 07. 04. 2009. godine.

7.04.2009.

Ministarka pravde Republike Srbije Snežana Malović sastala se 7. aprila 2009. godine u Banjaluci sa predsednikom Republike Srpske Rajkom Kuzmanovićem i ministrom pravde Džarardom Selmanom, sa kojim je potpisala protokol o saradnji.

Protokol će omogućiti Srbiji i Republici Srpskoj da prošire saradnju, pogotovo na području međusobnog delovanja i usklađivanju propisa sa međunarodnim standardima, kao i efikasniju borbu protiv organizovanog kriminala.
Malovićeva je kazala da će potpisivanje protokola omogućiti Srbiji da Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini olakša ispunjavanje uslova za pridruživanje Evropskoj uniji.
Ministarka pravde Srbije je izjavila da je u Srbiji počela reforma pravosuđa dodajući da Srbija i Republika Srpska i BiH imaju iskustvo koje može pomoći Srbiji «u orjentaciji i izboru pravog načina delovanja u tim procesima». 

Ona je još kazala da je potrebna harmonizacija propisa s ciljem uspešnije borbe protiv organizovanog kriminala na ovim prostorima kako bi počinioci krivičnih dela došli pod udar zakona ma gde se našli.
Ministar pravde Republike Srspke Džerard Selman rekao je da je potpisanim protokolom predviđeno i međusobno pružanje pravne pomoći, saradnja u oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija, kao i osposobljavanje kadrova koji rade u pravosudnim institucijama.
Selman je rekao da smatra da će potpisivanje protokola pospešiti i ostale aktivnosti da BiH, uz stručnu pomoć Srbije, ispuni uslove za pridruživanje Evropskoj uniji.
Ministarka pravde Srbije Snežana Malović susrela se i sa predsednikom Republike Srpske Rajkom Kuzmanovićem i oni su se saglasili da saradnju između Srbije i Republike Srspke treba unaprediti u oblastima infrastrukturnih projekata, energetike, prosvete, zdravstva i školstva.
«Evropske integracije podrazumevaju konkretnu saradnju u regionu, ali smatram da to ne treba da radimo isključivo zbog Evrope već zbog nas samih» ocenila je Malović posle sastanka sa predsednikom Republike Srpske Rajkom Kuzmanovićem.
Predsednik RS Rajko Kuzmanović kazao je da Srbiju i RS očekuje usklađivanje pravnih propisa s evropskim pravom, što je obiman posao.
Prema njegovim rečima, bolja organizacija pravosuđa neohodna je kako bi moglo da se odoli svim izlazovima savremenog društva i da je neohodno raditi na borbi protiv korupcije, kriminala i terorizma.
Ministarka pravde Srbije i predsednik Republike Srspke su razgovarali i o završetku novog mosta na Savi kod Rače, kao i i izgradnji mosta na Drini koji bi, kod Bratunca, povezao Srbiju sa Republikom Srpskom. Takođe, razmatrano je i što brže konstituisanje zajedničkog elektroprivrednog preduzeća, koje bi gradilo hidrocentrale na Drini.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ