Ministri Srbije i pravde Snežana Malović i Bariša Čolak potpisuju dva biletarlna ugovora

25.02.2010.

Minstarka pravde Srbije Snežana Malović i ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak poptisaće u petak 26. februara u 10 časova u Vladi Srbije izmene i dopune Ugovora o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima i izmene i dopune Ugovora o izvršenju sudskih odluka u krivičnim stvarima.

Izmenama i dopunama tih ugovora reguliše se priznanje i izvršenje sudskih odluka u krivičnim stvarima i ukupna pravna pomoć u građanskim i krivičnim stvarima između dve države.

Poptisivanju ugovora prisustvovaće i pomoćnik ministra pravde Srbije Vojkan Simić, pomoćnik ministra pravde Bosne i Hercegovine Nikola Sladoje i sekretar ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Jusuf Halilagić.
Izmene i dopune Ugovora o izvršenju sudskih odluka u krivičnim stvarima omogućiće da se prema licima osuđenim u jednoj državi kazna zatvora izvrši u državi čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište i to bez obzira na visinu kazne i njihovu saglasnost.

Izmenama i dopunama Ugovora o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima biće unapređena ukupna međunarodno pravna pomoć između Srbije i Bosne i Hercegovine kako u krivičnim tako i u građanskim stvarima.

MINISTARSTVO PRAVDE
REPUBLIKE SRBIJE

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ