Obrazovana radna grupa za izradu nacrta zakona o klasifikaciji i zaštiti tajnih podataka - 11.12.2008. godine

11.12.2008.

U skladu sa zaključkom Vlade, kojim je prihvaćena Informacija o potrebi obrazovanja Radne grupe za izradu Nacrta zakona o klasifikaciji i zaštiti tajnih podataka i kojim je ministar pravde ovlašćen da obrazuje navedenu radnu grupu, a nakon konsultacije sa nadležnim državnim i drugim organima, Radna grupa za izradu Nacrta navedenog zakona je i obrazovana.

Zadatak radne grupe je da najkasnije do 15. februara 2009. godine izradi tekst radne verzije Zakona o klasifikaciji i zaštiti tajnih podataka, koji ima veliki značaj za ostvarivanje ljudskih prava i sloboda proklamovanih Ustavom, i dostavi ga Ministarstvu pravde, radi pripreme konačnog teksta Nacrta navedenog zakona.

Radna grupa je sastavljena od predstavnika Generalnog sekretarijata predsednika Republike, Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva spoljnih poslova, Vojno-bezbedosne agencije, Bezbednosno-informativne agencije, Beogradskog centra za ljudska prava, Komiteta pravnika za ljudska prava i Instituta za uporedno pravo. Stručnu i tehničku pomoć radnoj grupi pružaće Ministarstvo pravde.

Članovi radne grupe su priznati eksperti u ovoj oblasti, tako da se očekuje da će biti pripremljen kvalitetan tekst Nacrta ovog zakona, pri čemu će se uzeti u obzir i moderna rešenja iz uporednog zakonodavstva.

Oblast klasifikacije podataka i zaštite tajnih podataka u Republici Srbiji uređena je većim brojem različitih, još uvek važećih propisa, od kojih su neki doneti još pre dvadesetak godina, te je neophodno da se ova oblast uredi donošenjem novog zakona, koji će na jedinstveni način urediti ovu oblast.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ