Overa nepokretnosti u Bloku 70 u Beogradu-16. jun 2010. godine

21.06.2010.

Predsednik opštine Novi Beograd Nenad Milenković i pomoćnik ministra pravde Dejan Pašić 15. juna 2010. otvorili su lokaciju u Opštinskom uslužnom centru u Bloku 70 u kojoj će građani moći da sprovedu postupak overe ugovora o prometu nepokretnosti, koja se nalazi na teritoriji Prvog osnovnog suda u Beogradu. Na ovaj način će se znatno smanjiti vreme čekanja prilikom obavljanja ovog posla, s obzirom da povećao broj lokacija na kojima može da se pristupi izvršenju poslovnog odnosa prometa nepokretnosti.
Ministarstvo Pravde Republike Srbije je od početka ove godine uvelo novi informacioni sistem u osnovne sudove Republike Srbije, koji služi za vršenje provere i overe ugovora o prometu nepokretnosti. Na taj način ostvaruje se veća pravna sigurnost, jer se pre overe sprovodi provera u sistemu da li je određena nepokretnost već bila u prometu, odnosno da li su ispunjeni svi proceduralni uslovi da se određena nepokretnost nađe u prometu. Ovaj novi informacioni sistem omogućava otvaranje izdvojenih lokacija za overu, a među prvima je upravo lokacija u Opštinskom uslužnom centru u Bloku 70.
Posebna pogodnost za građane je što se u prostorijama Opštinskog uslužnog centra u Bloku 70 nalazi i ispostava Republičkog geodetskog zavoda, s obzirom da je za overu ugovora potrebno upisati i broj katastarske parcele na kojoj se predmetna nepokretnost nalazi.
Overa ugovora o prometu nepokretnosti u Bloku 70 može se izvršiti svakog radnog dana u periodu od 8 do 16 časova.
U ostalim lokacijama Prvog osnovnog suda overa se može izvršiti svakog radnog dana u periodu od 8 do 19 časova, kao i subotom u periodu od 8 do 14 časova.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ