Krivična materija

BORBA PROTIV KORUPCIJE

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU

KRIVIČNI ZAKONIK
Preuzmi dokument ( doc format )
Preuzmi dokument ( pdf format )

ZAKON O IZVRŠENjU KAZNE ZATVORA ZA ORG. KRIMINAL
Preuzmi dokument ( doc format )
Preuzmi dokument ( pdf format )

ZAKON O IZVRŠENjU KRIVIČNIH SANKCIJA
Preuzmi dokument ( doc format )
Preuzmi dokument ( pdf format )

ZAKON O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA
Preuzmi dokument ( doc format )
Preuzmi dokument ( pdf format )

ZAKON O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA
Preuzmi dokument ( doc format )
Preuzmi dokument ( pdf format )

ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE
Preuzmi dokument ( doc format )
Preuzmi dokument ( pdf format )

ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANjU ORG.KRIMINALA
Preuzmi dokument ( pdf format )

ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA ZA BORBU PROTIV VISOKOTEHNOLOSKOG KRIM.
Preuzmi dokument ( doc format )
Preuzmi dokument ( pdf format )

ZAKON O PREKRŠAJIMA
Preuzmi dokument ( doc format )
Preuzmi dokument ( pdf format )

ZAKON O PRIVREDNIM PRESTUPIMA
Preuzmi dokument ( doc format )
Preuzmi dokument ( pdf format )

ZAKON O PROGRAMU ZAŠTITE UČESNIKA U KRIVIČNOM POSTUPKU
Preuzmi dokument ( doc format )
Preuzmi dokument ( pdf format )

ZAKON O SARADNjI SA MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM SUDOM
Preuzmi dokument ( doc format )
Preuzmi dokument ( pdf format )

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU - 2011.
Preuzmi dokument ( doc format )
Preuzmi dokument ( pdf format )

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU
Preuzmi dokument ( doc format )
Preuzmi dokument ( pdf format )

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ