Podzakonski akti u nadležnosti Ministarstva pravde i pravosudnih institucija

OSTALI PODZAKONSKI AKTI

PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI - IZMENE I DOPUNE
Preuzmi dokument ( doc format )
Preuzmi dokument ( pdf format )

PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI MP
Preuzmi dokument ( doc format )
Preuzmi dokument ( pdf format )

SUDSKI POSLOVNIK
Preuzmi dokument ( doc format )
Preuzmi dokument ( pdf format )

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ