Zakon o izvršenju i obezbeđenju

19.05.2011.

OGLAS ZA PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA POLAGANjE ISPITA ZA IZVRŠITELjA

Oglas za ispit za izvršitelja sa obrascem prijave - oktobarski rok
Preuzmite dokument (.doc)

Prijava za ispit za izvršitelja - oktobarski rok
Preuzmite dokument (.doc)

Pravilnik o ispitu za izvršitelja
Preuzmi dokument ( .pdf format )

_______________________________________________________________

IMENIK IZVRŠITELjA I ZAMENIKA
Preuzmi dokument ( xls format )

Osnivačka skupština Komore izvršitelja i organi komore
detaljnije

Adresa Komore izvršitelja:
Beograd, Bulevar oslobođenja 245
e-mail: komora@izvrsitelji.rs

Web sajt Komore izvršitelja
www.komoraizvrsitelja.rs

Foto galerija
Preuzmi dokument ( zip format )

Govor ministarke pravde

STATUT KOMORE IZVRŠITELjA
Preuzmi dokument ( pdf format )


Obuka imenovanih izvršitelja, Beograd , 16 do 18. maja 2012, hotel „Astorija“

Agenda
Preuzmi dokument ( pdf format )

Prezentacije sa obuke imenovanih izvršitelja
Preuzmi dokument ( zip format )

Foto galerija
Preuzmi dokument ( zip format )

Antonio Koštanov: Izvršenje na nepokretnostima u Makedoniji
Preuzmi dokument ( zip format )


Spisak imenovanih izvršitelja koji su prvi položili zakletvu 31. maja 2012. godine

Od 5. juna 2012.godine  je na satju Ministarstva pravde aktivan e-mail izvrsitelji@mpravde.gov.rs na koji izvršitelji mogu da postavljaju pitanja u vezi sa primenom pravilnika iz nadležnosti ministarstva i primenom ZIO.

_______________________________________________________________

 

Zakon o izvršenju i obezbeđenju "Službeni glasnik Republike Srbije" broj  31 od 9.5.2011.g.
Preuzmi dokument ( doc format )
Preuzmi dokument ( pdf format )

Pravilnik i ispitu za izvršitelja
Preuzmi dokument ( pdf format )

ZIO, Ekspertiza Saveta Evrope na nacrt zakona, prof dr Alan Uzelac i Jos Uitdehaag
Preuzmi dokument ( doc format )

ZIO i ZIP- uporedni pregled
Preuzmi dokument ( doc format )


1. Podzakonski akti - lista - rokovi za donošenje
Preuzmi dokument ( .doc format )


2. Podzakonski akti za sprovođenje zakona
Preuzmi dokument ( zip format )

a) Sudski poslovnik o izmenama i dopunama Sudskog poslovnika - „Službeni glasnik RS“ br. 70/2011 od 23.9.2011.
Preuzmi dokument ( doc format )

NOVI MODELI AKATA IZ NADLEŽNOSTI KOMORE IZVRŠITELjA (ažurirano 13.05.2012.)
Preuzmi dokument ( zip format )

Obrasci za vođenje upisnika izvršitelja za predmete izvršenja i obezbeđenja
Preuzmi dokument ( zip format )

Uputstvo za vođenje upisnika izvršitelja
Preuzmi dokument ( zip format )

Pitanja i sugestije: izvrsitelji@mpravde.gov.rs


3. Prezentacije ZIO u Pravosudnoj akakdemiji
Preuzmi dokument ( zip format )

PRAKTIČNI PRIRUČNIK ZA IZVRŠITELjE
Preuzmi dokument ( pdf format )

Izveštaj o presudama Evropskog suda u Strazburu - neizvršenje sudskih presuda -
Preuzmi dokument ( doc format )


4. Sistemi izvršenja u svetu i regionu i korisne informacije

BERP Balkan Enforcement Reform Project / Projekat podrške reformi izvršenja na Balkanu
http://www.berp.info/1/about-berp
 
UIHJ International Union of Judicial Officers / Međunarodna unija sudskih izvršitelja
http://www.uihj.com/en/
 
Pariz, 24.11.2011. - Ministarstvo pravde primljeno je za člana u Međunarodnoj uniji profesionalnih i sudskih izvršitelja - UIHJ
Izveštaj sa stalnog saveta u Parizu ,novembra 2011. g.
Preuzmi dokument ( .doc format )

Foto galerija
Preuzmi dokument ( zip format )

Aktuelne informacije
http://www.uihj.com/en/international-panel-on-enforcement-of-court-decisions-in-batumi-georgia-on-28-and-29-september-2011_2151607.html

Prezentacija o sistemu izvršenja u Gruziji
Preuzmi dokument ( .pptx format )
 
Komora izvršitelja Mekedonije
 
Pravosudni centar BIH
http://www.pravosudje.ba
 
Priručnik za sudske izvršitelje u BiH i obrasci za primenu zakona
Preuzmi dokument ( zip format )

Zakoni o izvršenju u regionu Zapadnog Balkana
 
Hrvatska
Makedonija
Crna Gora
Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
Albanija
Bugarska

 

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ